دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پذیرفته شده و در نوبت انتشار

علمی - پژوهشی

تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22065/jsce.2019.80056.1115

محسن زرقانی؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ حامد سرکرده


ارزیابی اثرات خرابی فزاینده در برج های فولادی با بکار گیری روش طراحی بر اساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22065/jsce.2020.216864.2055

مجید ملک‌زاده؛ محسنعلی شایانفر


Polyethylene Terephthalate Wastes as a Partial Replacement for Fine Aggregates in Concrete Mix, Case of Jimma Town, South West Ethiopia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22065/jsce.2021.232355.2149

Temesgen Abeto Amibo؛ Abreham Bekele Bayu؛ Desalegn Abdissa Akuma


ارائه رابطه تعیین شتاب وارد بر اجزای غیرسازه‌ای با بررسی و مقایسه روش‌های استاتیکی معادل و تحلیل طیفی در ساختمان‌های با قاب خمشی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.338106.2784

محمدجواد حمیدیا؛ فاضل نجابتی؛ امیرعلی سورانی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


عمل آوری داخلی بتن های خودتراکم با استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب بر پایه سدیم و پتاسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.343115.2817

مرتضی مهروند؛ حسین پرستش؛ محمد حسین مبینی


بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی L-شکل با در نظر گرفتن اثرات تأخیر برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.340500.2804

محمد طبیعی؛ هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو


بررسی عددی اتصال تیر به ستون دایره‌ای با استفاده از نوع جدیدی از سخت‌کننده خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.339870.2801

شهره سهایی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ پرهام معمارزاده


کاربرد روش تابع پایه شعاعی به‌منظور بررسی نشت از زیر سد در حالات جریان ماندگار و غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.346671.2844

رقیه آدمی؛ رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ حمیدرضا عباس زاده؛ مهدی جهانگیری


مطالعه عددی رفتار دیوارهای برشی فولادی با حلقه های دایروی متحدالمرکز تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.309593.2602

علی اکبر فرخی؛ سپیده رحیمی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ محمد حسین زاده


بهبود پاسخ ساختمان نامتقارن کوتاه مرتبه با سیستم قاب فولادی مهاربندی مرکزگرای گهواره‌ای از طریق توزیع مناسب مقاومت در پلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.326435.2710

مریم حافظی؛ آرمین عظیمی نژاد؛ محمد رضا منصوری؛ محمود حسینی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تغییر شکل زیرساخت‌های شهری برای آینده‌ای بدون کربن و پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337222.2774

عرفان انجم شعاع؛ رامین طباطبایی میرحسینی


ارزیابی چرخه‌ عمر با تلفیق مدلسازی اطلاعات ساختمان و متغیرهای اقلیمی-منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337986.2782

علی اکبر شیرزادی جاوید؛ سحر فعله گری


بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر استفاده از ستون سنگی مسلح به صورت منفرد، گروهی و هسته‌دار در بهسازی خاک ماسه بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337866.2789

علیرضا نگهدار؛ نادر فتح العلومی


مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با نوارهای CFRP تحت بارگذاری خستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.338200.2786

امین هاشمی نسب؛ محمدرضا توکلی زاده


پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای سازه‌های ساختمانی با رفتار غیرخطی با استفاده از مدل ترکیبی استنتاج فازی- الگوریتم بهینه‌سازی چند جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.329350.2726

ابراهیم اسدی؛ رضا قلی اجلالی؛ سید آرش موسوی قاسمی؛ سیامک طلعت اهری


بررسی تأثیر حذف ستون میانی بر امکان رخداد خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از تحلیل حساسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.330263.2734

سید علی اکرامی کاخکی؛ علی خیرالدین؛ علیرضا مرتضایی


بررسی تغییرمکان لرزه‌ای دیوار میخکوبی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک با استفاده از مدل رفتاری سخت شونده کرنش کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.339619.2800

میلاد مصرآبادی؛ علیرضا اردکانی؛ علی لشگری


طراحی شبکه اتوبوس تندرو با لحاظ کردن تقاضای سفر (مطالعه موردی شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.348096.2854

محمود رضا کی منش؛ امیرمحمد پروینی


مطالعه آزمایشگاهی بررسی رفتار مکانیکی و مشخصات بتن مسلح شده با الیاف بازیافتی صنعت شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.337882.2780

محمدمهدی رشیدی؛ سیدحمیدرضا کارگر؛ سعید روشنی


ارائه روشی جهت محاسبه تاب‌آوری لرزه‌ای و منحنی هزینه-زمان بازسازی مورد‌انتظار ساختمان ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.348087.2855

علی افضلی فرد؛ کاظم شاکری؛ وحید جهانگیری


بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر پارامترهای مقاومتی فصل مشترک خاک- بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.347296.2853

اشکان قلی پور نوروزی؛ رسول اجل لوئیان؛ میثم بیات


ارائه فرمول هایی برای طراحی بهینه TMD با بهره گیری از روش برنامه ریزی ژنتیک و کاربرد آن در کنترل سازه های در معرض زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.348576.2857

عباسعلی زمانی؛ صادق اعتدالی


تحلیل نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در شرایط مختلف با استفاده از مدل یکپارچه ارزیابی منابع آب WEAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.342521.2813

سینا خضری؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


ارزیابی خسارت لرزه‌ای قاب‌های خمشی وی‍ژه فولادی مجهز به میراگر ویسکوز سوپرالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.339015.2795

فاطمه ارکوازی؛ عباس قاسمی؛ حمزه شکیب


مقایسه آزمایشگاهی و عددی مکانیزم شکست مغزه‌های بتنی حاوی میلگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.346278.2840

کمیل مومنی


توسعه مدل پویایی سیستم‌ها جهت بررسی اثر انگیزش نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن بر پیشرفت و بهره‌وری پروژه‌های‌ ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.345977.2841

مرتضی قلیزاده؛ سینا فرد مرادی نیا


ارزیابی آسیب پذیری تیپ پر تکرار مدرسه اسکلت بتنی کرمانشاه با استفاده از تحلیل غیرخطی و منحنی های شکنندگی لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.337906.2781

مهدی کهریزی؛ امیرهوشنگ اخویسی


معادلات تجربی جدید برای تخمین نشست سطحی زمین در اثر حفر تونل‌های دایره‌ای در خاک‌های چسبنده با الگوریتم برنامه‌ریزی بیان ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.354866.2893

غفار نجاتی خشاب؛ محمد علی رهگذر؛ محمد مهدی زعفرانی؛ نیلوفر سالمی


ارزیابی ضریب اصلاح پاسخ (R) ساختمان‌های فولادی منظم حاوی سیستم «قاب با ستون‌های پیوندشده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.341168.2805

یاسر گلستانی؛ الهام رجبی؛ رضا رجبی سهیلی


بررسی رفتار بار- جابجایی شمع مارپیچ در ماسه مرطوب و اشباع با استفاده از دستگاه فشار مخروطی همه جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.350470.2869

علی جسیم؛ نوید گنجیان؛ ابوالفضل اسلامی


ارزیابی خواص مکانیکی و دوام ملات های ژئوپلیمری بر مبنای سربارۀ کورۀ آهن گدازی و جایگزینی با درصد هایی از کائولن در مولار مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.351034.2872

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ آرین درویشعلی نژاد


بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف فلزی در قاب‌های خمشی به‌منظور کاهش اثرات خطای ساخت در این سیستم‌های سازه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.356209.2905

مجتبی بخشی پور؛ جواد اسفندیاری؛ مهرزاد تحملی رودسری


معرفی یک روش دو مرحله ای شناسایی آسیب بر اساس ادغام داده های بیزی و الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر چند بردار آزمایشی تحت تغییرات دمای محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.357978.2915

کیمیا کارگر؛ بهروز احمدی ندوشن؛ حامد تجملیان


اثر وجود حفره های هوا در مکانیزم شکست و سطوح عملکردی اتصال های کناری قاب های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.348769.2873

پیمان داوری دولت آبادی؛ بهنام براتی


بررسی تأثیر سختی دیوارهای غیرسازه‌ای متشکل از پانل‌های با ‌‌‌هسته پلی‌استایرن و روکش بتنی سبک در اندرکنش با قاب فولادی ساده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.349661.2871

کیهان یاسمی؛ سیدمحمد میرحسینی؛ فرهنگ فرحبد؛ سعید صالحی؛ احسان اله ضیغمی


توسعه روش نوین محاسباتی بر اساس المانهای خرپایی جهت بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.344008.2827

بابک مرادنژاد؛ محسن عقابی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ مهرداد موحدنیا


ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موجدار ذوزنقه ای درحوزه نزدیک و دور از گسل با استفاده از منحنی های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.352015.2877

محمد مولاهویزه؛ فرشته امامی؛ محمد رضا منصوری


ارزیابی پاسخ لرزه‌ای فونداسیون مونوپایل توربین بادی فراساحل در خاک ماسه‌ای به‌وسیله مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.341393.2807

محمدعلی معصومی؛ سید محمدصادق صحرائیان؛ محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ علی شفیعی


بهبود مقاومت فشاری بتن با به کارگیری نانو خاکستر بادی و بررسی ناحیه انتقال میان سطحی (ITZ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.352576.2882

رضا فرزاد؛ ابراهیم نوحانی؛ مهدی قبیتی حسب؛ علی حیدری مقدم


تحلیل حساسیت قابلیت اعتماد پانل های ساندویچی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.349985.2864

مسعود بابازاده؛ امید رضائی فر؛ احسان جهانی


بررسی تاثیر افزودن پوزولان و سرباره بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت های سیمانی خودتراکم الیافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.349712.2862

عارف بسطامی؛ فریدون امیدی‌نسب؛ احمد دالوند


ارزیابی میدانی و عددی آسیب‌پذیری لرزه‌ای قلعه فلک الافلاک ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.355829.2901

علیرضا خالو؛ محمد یکرنگ نیا


تشدید غیرهارمونیک تیر ویسکوالاستیک تحت بار عرضی دینامیکی کاهشی در طول زمان، توأم با بار محوری فشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.353305.2887

آرمین هاتف نیا؛ نسرین جعفری


ارزیابی آزمایشگاهی رفتار دال تیرچه بلوک با تیرچه پیش‌تنیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.354313.2891

رضا مرشد؛ سعید آرمان


ارزیابی نمونه‌های ملات ژئوپلیمری بر پایه پودر لاتریت مسلح شده با الیاف شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.344995.2834

یاسر مارابی؛ علیرضا باقریه؛ هادی رزقی ملکی؛ احمد فهمی


بهینه سازی و کاهش مسدودی خطوط ریلی با استفاده از شبکه های عصبی سه لایه پرسپترون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.367487.2959

مازیار یزدانی؛ سعید قاضی مغربی؛ محمد علی افشار کاظمی


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین هزینه های ساخت پروژه های مسکونی در فاز امکان سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.340013.2803

بهنام سلطانیان؛ احسان اله اشتهاردیان؛ مجتبی عزیزی


تاثیر حرکات پالس‌مانند زلزله‌های حوزه نزدیک گسل دارای خصوصیت جهت‌پذیری پیش‌رونده بر پاسخ سازه‌های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.356658.2906

میثم محبوبی نیازمندی؛ سهراب میراثی؛ محمد مومنی؛ محمد بخشنده؛ حسین لطفی


مطالعه امکان سنجی تولید گرافن ارزان قیمت جهت استفاده در کامپوزیت‌های سیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.360568.2927

کیانوش صمیمی؛ مهیار پاکان


بررسی رفتار بتن حاوی شیشه و لاستیک ضایعاتی جایگزین ماسه قبل و بعد از قرارگیری در معرض حرارت بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.354949.2895

فریبرز حمیدی؛ مسعود ضیایی؛ رضا اسمعیل آبادی؛ محمد هادی علیزاده الیزئی


ارزیابی و اولویت‌بندی معیار‌های توسعه بام سبز به روش بهترین-بدترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.338362.2790

مجید علی پور؛ علی گوهری


ارزیابی اثر چرخه انجماد و ذوب بر رفتار نشست‌پذیری شیل پودر شده- خاک رسی در برابر فلزات سنگین سرب و روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.354959.2894

مینو نیک قلب پور؛ علیرضا نگهدار


توسعه یک سیستم ارزیابی فازی جهت تعیین اثربخشی سیاست‌گذاری‌های تشویقی موثر بر ارتقاء ساختمان‌های سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.361044.2930

فرشید زندی؛ علیرضا لرک؛ بابک امین نژاد


بررسی تاثیر الیاف بر خواص مکانیکی بتن پلیمری پلی استری سبک‌وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22065/jsce.2022.356333.2904

محمدمهدی شیروی؛ محمد رضا افتخار


تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای دیوارهای ساحلی وزنی کیسونی همراه با خاکریز بهسازی‌شده با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22065/jsce.2022.358083.2920

بابک ابراهیمیان؛ امیررضا زرنوشه فراهانی


شناسایی و اولویت‌بندی علل تأخیر در پروژه‌های احداث خطوط انتقال گاز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22065/jsce.2022.356034.2903

یاسر گلدوست؛ علی الیاسی؛ سعید صادقی دروازه


پیشنهاد معادلات جدید با بکارگیری آزمون نوین "انتقال اصطکاک" جهت تخمین مقاومت فشاری ملات‌ها و سنگ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22065/jsce.2023.365788.2952

محمود نادری؛ علی صابری ورزنه؛ ابوالفضل رشوند آوه


بررسی آزمایشگاهی رفتار رس تثبیت شده با سیمان و مسلح شده با ورقه های ژئوتکستایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

10.22065/jsce.2023.365452.2949

ایمان حسین پور بابائی؛ رضا رضوانی توچاهی؛ مهدی کاوش ملی


بررسی آزمایشگاهی تاثیر حرارت بالا بر مقاومت فشاری وکششی بتن ساخته شده با میکروسیلیس و پلی‌پروپلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

10.22065/jsce.2023.343151.2818

سعید رشیدیان؛ مسعود ضیایی؛ رضا اسمعیل آبادی


بررسی تأثیرمدل نیازاحتمالاتی پس‌لرزه در شکنندگی فروریزش پل‌های آسیب دیدۀ چند‌دهانه ساده با شاهتیرهای بتنی تحت اثر پس‌لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22065/jsce.2020.236885.2175

پرشان صداقتی؛ محسن گرامی؛ حسین نادرپور


طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22065/jsce.2020.197498.1925

محمدرضا جعفریان؛ عبداله اردشیر؛ افشین بویاغچی فیروزی


طراحی بهینه و ارزیابی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شده در سازه‌های غیرخطی مطابق FEMA-P58

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.22065/jsce.2023.353596.2889

قربان علیزاده؛ کاظم شاکری؛ محتشم محبی اسبمرز


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه پایدار صنعت ساخت بر مبنای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از تئوری داده بنیاد: مطالعه موردی منطقه 3 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.339265.2796

محراب همتی فراهانی؛ سیدمحمد میرحسینی؛ مهدی روانشادنیا؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی


تشخیص خرابی در قاب‌‌های خمشی فولادی با آسیب‌‌های چندگانه به کمک تبدیل موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.360149.2924

میلاد ابراهیم نژادشلمانی؛ معصومه نظری


تخمین تغییرمکان تسلیم قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند بیضی شکل، مورد نیاز در روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.363390.2945

علیرضا صالحی سده؛ سهند سریع الاطلاق فرد؛ رضا اسمعیل آبادی


بررسی بهره وری نیروی کار در ساخت و ساز بر اساس سطوح اجرای اقدامات مدیریت منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.358138.2916

محمد ابراهیم یزدان شناس باصفت؛ پوریا رشوند


بررسی خواص مکانیکی و دوام یخ زدگی بتن رنگی زرد با نسبت‌های مختلف وزنی پیگمنت گِل ماش (لیمونیت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.368634.2967

امیرحسین بازایی؛ بابک منصوری؛ روزبه آقامجیدی؛ محمودرضا گلشن


کاربرد خاک اُخرا و نانو اکسید آلومین در رنگ پذیری بتن و بررسی برخی خواص مکانیکی و دوام سایشی بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.375610.2986

بابک منصوری؛ روزبه آقامجیدی؛ امیرحسین بازایی؛ غزاله قدومی زاده


بررسی بهبود نظم هندسی سازه فضاکارآتی‌سنتر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.368513.2966

پریسا همتیان دهکردی؛ علی محدث خراسانی؛ مرجان گودرزی؛ محمد چایچی رقیمی


ارزیابی عملکرد ستون بتن مسلح تحت اثر بار ناشی از انفجار مکانیکی مخازن CNG خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.342379.2815

ادریس یوسفی؛ مسعود خلیقی؛ یوسف یوسفی


مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی تیرهای خمیده در صفحه افق تحت تحریک جرم متحرک با در نظر گرفتن مؤلفه لنگر پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.368612.2964

هاتف عبدوس؛ محمد علی فیوضات؛ علیرضا خالو


مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیر‌های بتنی پیش‌تنیده تحت تاثیر خوردگی تسریع شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22065/jsce.2023.379599.3005

پویا حسنوند؛ فریدون رضایی


عیب‌یابی ورق با استفاده از روش تبدیل کانتورلت بر پایه‌ی موجک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.364324.2956

سبحان رستمی؛ جواد مشهدی؛ علیرضا حا جی زاده


طراحی بهینه چیدمان دیوار برشی در ارتفاع سازه سه‌بعدی بتن‌آرمه با رویکرد کاهش انتشار CO2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.370951.2978

حمیدرضا شاه‌مرادی قمی؛ حسین نادرپور؛ سید روح الله حسینی واعظ


طراحی سیستم کنترلی غیرفعال در سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22065/jsce.2021.236501.2173

کارن خانلری؛ کامیار غرا؛ جعفر عسگری مارنانی


چارچوبی برای پذیرش مدلسازی اطلاعات ساختمان براساس عوامل حیاتی موفقیت درسازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.355242.2898

علی یساری؛ سیدمحمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر


بررسی اثر نسبت سبکدانه به سیمان بر روی ویژگیهای بتن متخلخل سبک حاوی لیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.370702.2976

شهریار غلامین؛ مرتضی جمشیدی؛ رحمت مدندوست


مروری بر شناسایی آسیب و ترک در سازه ها با استفاده از الگوریتم ها و شبکه های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.375586.2985

امین قنادی اصل؛ سعیده قائمی فرد


طراحی سیستم سازه نگهبان برای گودهای شهری با رویکرد مهندسی ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.346273.2888

جواد وافی شهری؛ توحید پوررستم؛ سهیل قره؛ علی مزروعی؛ توحید پوررستم


بررسی مقاومت فشاری بتن با ماده افزودنی میکروسیلیس تحت مدت زمان‌های مختلف از عمل‌آوری تسریع‌یافته با بخار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.370274.2972

محمدرضا سیفی اسگ شهر؛ پویا صدیق دلالی؛ عطا طالب زاده


تحلیل حساسیت لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن آرمه با سابقه‌ی آتش‌سوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.374787.2983

سجاد محمدیان آبی؛ محمد رضا منصوری؛ پنام زرفام


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در افزایش ثبات راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ای فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.362488.2935

عرفان انجم شعاع؛ رامین طباطبایی میرحسینی


ارزیابی و اولویت بندی علل تاخیر در اتمام پروژه مسکن مهر استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.376633.2996

حکیم بکری زاده؛ آرش رضایی؛ آرمین منیر عباسی


تأثیر شرایط دمایی محیطی بر نفوذپذیری و مقاومت سطحی بتن با به‌کارگیری آزمون‌های درجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.364403.2943

سردارولی دین؛ علی صابری ورزنه؛ محمود نادری