دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پذیرفته شده و در نوبت انتشار

علمی - پژوهشی

1. پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری مدارس بر اساس مدل مبتنی بر معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.281597.2427

مهدی زندیه وکیلی؛ بابک امین نژاد؛ علیرضا لرک


2. ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان قاب خمشی فولادی کوتاه‌مرتبه برمبنای سطوح عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.292854.2480

محمدعلی فتحعلی؛ سید روح الله حسینی واعظ


3. تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.214758.2041

معصومه سلطانی؛ فهیمه سجادی نژاد؛ احمدرضا قاسمی


4. پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.253849.2273

جواد رحمتی؛ رسول جانی؛ یوسف زندی؛ سینا فرد مرادی نیا


5. بررسی عددی سازوکار خرابی پیش رونده قاب های فولادی دارای ستون های جعبه ای پر شده با بتن (CFST)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.265113.2321

رامین احسانی؛ رسول زیبایی علی آباد


6. Polyethylene Terephthalate Wastes as a Partial Replacement for Fine Aggregates in Concrete Mix, Case of Jimma Town, South West Ethiopia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.232355.2149

Temesgen Abeto Amibo؛ Abreham Bekele Bayu؛ Desalegn Abdissa Akuma


7. مطالعه آزمایشگاهی اتصال RBS با استفاده از پیوند قابل تعویض قوطی شکل در محل تشکیل مفصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.267277.2335

پنام زرفام؛ پاشا جوادی؛ بهروز صفری زاد


8. ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.280463.2414

روح الله محسن زاده؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علیرضا لرک


9. مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.286723.2461

مهدی شکیبایی؛ پوریا رشوند


10. بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.243030.2211

ابراهیم شجاعی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ رامین عزت دوست


11. توسعه روش اندازه‌گیری ویدویی برای تعیین مشخصات دینامیکی پانل‌های ساندویچی سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.290448.2469

پوریا طالب صفا؛ امید رضائی فر؛ حسین نادرپور


12. بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.276941.2390

علی جمشیدی؛ محمد شریفی پور


13. بررسی و تحلیل اثرات اصطکاک وابسته به سرعت در سازه مجهز به میراگر اصطکاکی تحت تحریک زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22065/jsce.2021.285311.2448

ولی اله داوری؛ محمد رضا منصوری؛ مسعود نکویی


14. تأثیر میدان مغناطیسی یکنواخت بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی سنگدانه‌های کوارتز با بهره‌گیری از آزمایش Pullout

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.294936.2502

مجید طاهری؛ امید رضائی فر؛ علی خیرالدین


15. بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.283722.2437

حمید صابری؛ وحید صابری؛ صادق جوان؛ عباسعلی صادقی


16. تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.285130.2447

احسان تیموری؛ سعید عباسی؛ امیرجواد مرادلو


17. بررسی رفتار سازه‌ فولادی قاب خمشی متّکی بر پی‌های عمیق تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.292098.2477

امید نورعلیزده؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده؛ مهدی عبادی جامخانه


18. بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.262235.2309

مسعود محمودآبادی؛ رضا لطفی؛ احسان دهقانی


19. تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.283541.2436

علی نبی زاده؛ مهدی حسینی؛ سحر دانشور؛ مینوفر افشاری


20. بررسی سختی و مقاومت تیر عمیق بتن مسلح دارای خوردگی تحت بار استاتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.277354.2383

منصور قلعه نوی؛ مریم تقی زاده


21. بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.263441.2316

مهران زینلیان؛ عادل مقاره عابد


22. مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.213337.2032

محمد اکبری؛ داوود اکبری؛ فاطمه نجیبی؛ وحید حاجی زاده


23. ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.282089.2430

مهدی میرزا گل تبار روشن؛ محمد هادی علیزاده الیزیی؛ رضا اسمعیل آبادی


25. بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.271291.2353

مرتضی حسینعلی بیگی؛ سید محمد امید جلالی؛ سیروس غلامپور دهکی؛ هومن شبابی


26. اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.286777.2457

مهدی خوش وطن؛ مجید پورامینیان


27. بررسی عددی اتصال تیر فولادی پیوستۀ میان گذر و ستون CFT دایره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.290619.2471

سید سهیل مجید زمانی؛ احمد سبزه ئی


28. برآورد وزن میلگرد مصرفی در ساختمان‌های مسکونی قاب خمشی متوسط بتنی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.279806.2425

میثم عفتی؛ حامد ابراهیمی؛ مجتبی فرجی


29. بهبود رفتار غیرخطی مهاربندهای همگرا تک قطری با استفاده از یک میراگر جدیدکمانی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.269901.2347

محسن یوسفی؛ یحیی نصیرا؛ علی قمری


30. بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی با پی انحنادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.289202.2468

فرهاد صالحی راد؛ جمشید صبوری؛ فریبا بهروز سرند؛ حسین سلطانی جقیه


31. مطالعه تحلیلی تیرهای بتنی مسلح تحت جابجایی‌های بزرگ ناشی از انهدام پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.271692.2355

فواد مهاجری ناو


32. سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.295485.2505

جلال اعلمی؛ مجید امین افشار؛ عباس آزاد مظلوم


33. بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.300315.2536

سیدفتح اله ساجدی؛ مهران ذوالفقای حموله؛ احمد دالوند


34. بررسی تأثیر زلزله های میدان دور و نزدیک بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی وزنی کنترل شده با میراگر لاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.301030.2539

مجید پاسبانی خیاوی؛ مرتضی علی قریانی؛ آرش قائد رحمتی


35. استخراج مودهای نرمال غیرخطی سازه های دارای مصالح غیرخطی بر پایه روش تناوب مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.266675.2332

آرش قریب لو؛ اصغر وطنی اسکوئی


36. بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.270979.2352

علی محمد روستا؛ مسعود امین صفائی اردکانی؛ سهراب شجاع


38. مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.283114.2432

مهدی خوش وطن؛ مجید پورامینیان


39. ‏ بررسی رفتار چرخه‌ای انواع اتصالات خمشی تیر با مقطع کاهش یافته در بال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.278416.2401

حمید صابری؛ وحید صابری؛ محمدرضا یزدانی نژاد؛ عباسعلی صادقی


40. ارتعاشات ورق‌های بیضوی از جنس مواد هدفمند تابعی واقع بر بستر کشسان وینکلر تحت پیش بار داخل صفحه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.254420.2276

مهدی حسینی؛ حسن غیاثوند


41. ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی مقاطع پرکاربرد تونل تحت اثر انفجار حاصل از نفوذ پرتابه در عمق خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.250210.2254

محمدحسین تقوی پارسا؛ رسول نوده فراهانی


42. بررسی آزمایشگاهی و مدل‌سازی ستون‌های دایره‌ای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیم‌گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.301313.2546

سید توحید نعمتی اقاملکی؛ مرتضی نقی پور؛ جواد واثقی امیری؛ مهدی نعمت زاده


43. تدوین مدل ساختاری کاهش ریسک خسارات لرزه‌ای در محیط های شهری مطالعه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.298812.2522

احسان ارکانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ سهیل قره


44. تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.265098.2325

سیدمیثم ایمانی؛ آرشام امینی


45. بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.279152.2404

احمد ملکی؛ حمید شجاعی فر؛ محمد علی لطف اللهی یقین


46. مطالعه آزمایشگاهی تاثیرمدول سیلیکات وغلظت قلیا بر مشخصات مکانیکی و شکست بتن های قلیا فعال سرباره ای در دمای محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.290821.2474

محمد حسن خلیل پاشا؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن


47. توسعه روش طراحی لرزه ای عملکردی ترکیبی برای قاب های مهاربندی شده واگرای منظم تحت اثر زلزله حوزه نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.301703.2548

سیدعبدالنبی رضوی؛ نوید سیاه پلو؛ مهدی مهدوی عادلی


48. شناسایی آسیب در اتصالات قابهای فولادی براساس معیار اطمینان مودی و معیار اطمینان بردار انعطاف پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.286068.2454

سید سینا کورهلی


49. ارزیابی تاثیر استفاده از بادبند کمانش تاب در ساختمانهای فولادی به منظور دسترسی به سطح عملکرد خدمات رسانی بی وقفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.280384.2410

فرزام مقدم راد؛ پنام زرفام؛ مسعود ذبیحی سامانی


50. مدل تحلیلی برای اعمال اثر نیروی اهرمی در طراحی اتصالات پیچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.299927.2533

سهیل علیپور ساجدی؛ محمد رضا شیدایی؛ یوسف حسین زاده


51. بررسی کاربرد شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری ستون‌های بتنی با مقاطع دایره‌ای محصورشده با ورقه‌های FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.178649.1825

یاسر مودی؛ احسان اسلامی؛ سید روح الله موسوی؛ بابک دیزنگیان؛ حمید میرشکار


52. کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک الگوریتم LQG همراه با یک سیستم فازی-ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.234410.2164

سید حسین فضائلی حسینی نژاد؛ عباس کرم الدین


53. تخریب پیشرونده در سازه‌های قاب خمشی فولادی: مطالعه چندپارامتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.279072.2403

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ محمد کمالی‌زاد؛ وحید بروجردیان؛ غلامرضا قدرتی امیری


54. بررسی رفتار پل‌های بتن مسلح روگذر تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.306577.2591

علی سلیمی؛ محمد حسین زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ سپیده رحیمی


56. ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه پایدار محله‌ای بافت فرسوده شهر کرج و ارائه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی: منطقه 1 کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.299209.2524

بهادر فرازمند؛ زهرا سبزی


57. بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر محصورشدگی بر رفتار تیرهای بتنی مسلح‌شده با میلگردهای پلیمری شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.254770.2283

محمودرضا حسینی طباطبائی؛ حسینعلی رهدار؛ سید روح الله موسوی؛ سیدمصطفی طباطبایی


59. تحلیل مبتنی بر انرژی قاب ساختمانی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز در معرض انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.268835.2338

محمد جواد گودرزی؛ حسین نجفی؛ مجید مرادی


60. شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281304.2423

یعقوب علیپوری؛ سیدعلی طاهری دورکی


61. بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


62. بررسی مقاومت سطحی بتن خود متراکم تحت تاثیر جمع شدگی و سولفات منیزیم با به کارگیری آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281163.2422

محمود نادری؛ محمد رضا نصیری؛ علی صابری ورزنه


63. مقاومت خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی با انواع اتصالات جوشی تیر به ستون در سناریوهای مختلف حذف ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.294557.2492

صمد برمکی؛ محمد رضا شیدایی؛ امید عزیزپور میاندواب


64. معرفی مدل کوآک اصلاح ‌شده برای میراگرهای حاوی سیال مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.296654.2513

مهدی رشیدی میبدی؛ آرش بهار


65. تحلیل عملکرد مدل های پیوستگی-لغزش بین بتن و FRP در مدل سازی اجزاءمحدود تیر بتن آرمه تقویت شده با ورق FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.226508.2119

آریا صادق عمل نیک رفتار؛ مهدی دهستانی


66. مطالعه رفتار چرخه‌ای پانل‌های برشی فولادی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299120.2523

نوید دیلمی؛ محمدرضا شیدائی؛ سعید تاریوردیلو


67. ارزیابی تاثیر طول حفره زیرسطحی بر انتشار امواج رایلی جهت شناسایی مرز دور و نزدیک حفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299727.2530

حسین رهنما؛ محمود راسخ؛ سهراب میراثی


68. ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از نی مازندران در بتن های غیر سازه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.269569.2344

محسن رسولی فرمی؛ سید میلاد جمالی؛ محمدجواد طاهری امیری


69. ارزیابی و اولویت بندی ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی نوین تصمیم گیری بر مبنای FMEA در محیط فازی (مطالعه موردی: پروژه کتابخانه مرکزی اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.221971.2092

ابولفضل الوند؛ سید محمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان الله ضیغمی؛ امیر محمدی


70. بررسی بهسازی خاک رس شهرری با الیاف شیشه و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری پی‌های نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.300156.2535

مسعود ذبیحی سامانی؛ پروین دولتی؛ زهرا بابایی؛ سید مصطفی دریاباری


71. بررسی اثر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.298194.2521

سیده مریم حسینی فرد؛ فرزانه حامدی


72. پیش بینی سرعت موج برشی و نوع خاک منطقه دارای شتابنگاشت ثبت شده در فلات ایران با استفاده از نسبت های طیفی مؤلفه ی قائم و افقی زمین لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.281059.2456

ایمان خزاعی؛ محمد شامخی امیری؛ امیر بذر افشان مقدم


74. بررسی تاثیر آتش بر رفتار اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.303562.2563

وحید صابری؛ حمید صابری؛ سید پوریا پناه خواه؛ عباسعلی صادقی؛ احسان نوروزی نژاد فرسنگی


75. بررسی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بلند مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.255589.2282

غلامرضا هوائی؛ سید مجید ایزدپرست


76. بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار یک مقطع تقویت شده از ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.300375.2538

وحید فرامرززاده؛ عادل فردوسی؛ یوسف زندی


77. ارزیابی مقایسه‌ای تأثیرخاکستربادی و میکروسیلیس بر روی روند رشد، مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی بتن‌های در معرض آب‌های ‌کلردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.297648.2517

یعقوب بابائی؛ سید آرش موسوی قاسمی؛ یوسف زندی


78. اثر اسید سولفوریک بر مقاومت ودوام بتن حاوی خرده تایر ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22065/jsce.2021.298577.2605

سید عباس حسینی؛ منصور باقری


79. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای یک سیستم جدید با خسارت محدود؛ قاب خمشی مجهز شده به اتصالات پس کشیده و مهاربند اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22065/jsce.2021.195468.1907

مجید محمدی؛ نسیمه افکانه


80. بررسی رفتار یک مقطع ارتقاء یافته ستونهای فولادی پر شده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

10.22065/jsce.2021.309337.2601

هادی برق لامع؛ عادل فردوسی؛ سید آرش موسوی قاسمی


81. ارزیابی تاثیر ناهمسانی بر سختی برشی با رویکرد انرژی مستهلک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.301710.2549

مصطفی زمانیان


82. رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.317940.2659

محمد جواد کاظمینی؛ متین بایمانی نژاد؛ کمال شیخ حسنی


84. ارزیابی شکنندگی و فروریزش تدریجی قاب‌های فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.309321.2597

محسن خزائی؛ عبدالقیوم دهواری


85. اولویت‌بندی راهبردهای سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان با کمک ترکیبی از روش های تصمیم‌گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.311579.2611

محمد خردرنجبر؛ میرعلی محمدی؛ شاهین رفیعی


86. تأثیر خاک بر تحلیل رفتار لرزه ای عملکردی سازه های بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.310752.2607

مهدی زنگوئی؛ هادی دشتی؛ علیرضا فیوض


88. مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن حاوی براده های آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.315129.2641

شیرین اسماعیلی نیاری؛ سعید یعقوبی؛ وحید اکرمی


89. تخمین خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از تصاویر الگوی ترک سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.306462.2590

محمدجواد حمیدیا؛ ثنا شاه‌اویسی؛ حامد مومنی؛ کیارش محتشم دولتشاهی