دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پذیرفته شده و در نوبت انتشار

علمی - پژوهشی

مدل تحلیلی برای اعمال اثر نیروی اهرمی در طراحی اتصالات پیچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.299927.2533

سهیل علیپور ساجدی؛ محمد رضا شیدایی؛ یوسف حسین زاده


بررسی کاربرد شبکه عصبی در تخمین مقاومت فشاری ستون‌های بتنی با مقاطع دایره‌ای محصورشده با ورقه‌های FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.178649.1825

یاسر مودی؛ احسان اسلامی؛ سید روح الله موسوی؛ بابک دیزنگیان؛ حمید میرشکار


کنترل نیمه فعال سازه سه طبقه محک به کمک الگوریتم LQG همراه با یک سیستم فازی-ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.234410.2164

سید حسین فضائلی حسینی نژاد؛ عباس کرم الدین


تخریب پیشرونده در سازه‌های قاب خمشی فولادی: مطالعه چندپارامتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.279072.2403

اسماعیل محمدی ده چشمه؛ محمد کمالی‌زاد؛ وحید بروجردیان؛ غلامرضا قدرتی امیری


بررسی رفتار پل‌های بتن مسلح روگذر تحت اثر حرکت نسبی حاصل از شکست گسل نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.306577.2591

علی سلیمی؛ محمد حسین زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ سپیده رحیمی


بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر محصورشدگی بر رفتار تیرهای بتنی مسلح‌شده با میلگردهای پلیمری شیشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.254770.2283

محمودرضا حسینی طباطبائی؛ حسینعلی رهدار؛ سید روح الله موسوی؛ سیدمصطفی طباطبایی


تحلیل مبتنی بر انرژی قاب ساختمانی فولادی مجهز به میراگر ویسکوز در معرض انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.268835.2338

محمد جواد گودرزی؛ حسین نجفی؛ مجید مرادی


شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281304.2423

یعقوب علیپوری؛ سیدعلی طاهری دورکی


بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


بررسی مقاومت سطحی بتن خود متراکم تحت تاثیر جمع شدگی و سولفات منیزیم با به کارگیری آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281163.2422

محمود نادری؛ محمد رضا نصیری؛ علی صابری ورزنه


مقاومت خرابی پیشرونده قاب‌های خمشی فولادی با انواع اتصالات جوشی تیر به ستون در سناریوهای مختلف حذف ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.294557.2492

صمد برمکی؛ محمد رضا شیدایی؛ امید عزیزپور میاندواب


معرفی مدل کوآک اصلاح ‌شده برای میراگرهای حاوی سیال مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.296654.2513

مهدی رشیدی میبدی؛ آرش بهار


تحلیل عملکرد مدل های پیوستگی-لغزش بین بتن و FRP در مدل سازی اجزاءمحدود تیر بتن آرمه تقویت شده با ورق FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.226508.2119

آریا صادق عمل نیک رفتار؛ مهدی دهستانی


مطالعه رفتار چرخه‌ای پانل‌های برشی فولادی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299120.2523

نوید دیلمی؛ محمدرضا شیدائی؛ سعید تاریوردیلو


ارزیابی تاثیر طول حفره زیرسطحی بر انتشار امواج رایلی جهت شناسایی مرز دور و نزدیک حفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299727.2530

حسین رهنما؛ محمود راسخ؛ سهراب میراثی


ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از نی مازندران در بتن های غیر سازه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.269569.2344

محسن رسولی فرمی؛ سید میلاد جمالی؛ محمدجواد طاهری امیری


ارزیابی و اولویت بندی ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی نوین تصمیم گیری بر مبنای FMEA در محیط فازی (مطالعه موردی: پروژه کتابخانه مرکزی اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.221971.2092

ابولفضل الوند؛ سید محمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان الله ضیغمی؛ امیر محمدی


بررسی بهسازی خاک رس شهرری با الیاف شیشه و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری پی‌های نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.300156.2535

مسعود ذبیحی سامانی؛ پروین دولتی؛ زهرا بابایی؛ سید مصطفی دریاباری


بررسی اثر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.298194.2521

سیده مریم حسینی فرد؛ فرزانه حامدی


پیش بینی سرعت موج برشی و نوع خاک منطقه دارای شتابنگاشت ثبت شده در فلات ایران با استفاده از نسبت های طیفی مؤلفه ی قائم و افقی زمین لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.281059.2456

ایمان خزاعی؛ محمد شامخی امیری؛ امیر بذر افشان مقدم


بررسی تاثیر آتش بر رفتار اتصالات پیچی تیر به ستون با صفحه انتهایی و سپری اتصال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.303562.2563

وحید صابری؛ حمید صابری؛ سید پوریا پناه خواه؛ عباسعلی صادقی؛ احسان نوروزی نژاد فرسنگی


بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار یک مقطع تقویت شده از ستون های دوجداره فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.300375.2538

وحید فرامرززاده؛ عادل فردوسی؛ یوسف زندی


ارزیابی مقایسه‌ای تأثیرخاکستربادی و میکروسیلیس بر روی روند رشد، مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی بتن‌های در معرض آب‌های ‌کلردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.297648.2517

یعقوب بابائی؛ سید آرش موسوی قاسمی؛ یوسف زندی


اثر اسید سولفوریک بر مقاومت ودوام بتن حاوی خرده تایر ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22065/jsce.2021.298577.2605

سید عباس حسینی؛ منصور باقری


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای یک سیستم جدید با خسارت محدود؛ قاب خمشی مجهز شده به اتصالات پس کشیده و مهاربند اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22065/jsce.2021.195468.1907

مجید محمدی؛ نسیمه افکانه


بررسی رفتار یک مقطع ارتقاء یافته ستونهای فولادی پر شده با بتن تحت بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1400

10.22065/jsce.2021.309337.2601

هادی برق لامع؛ عادل فردوسی؛ سید آرش موسوی قاسمی


ارزیابی تاثیر ناهمسانی بر سختی برشی با رویکرد انرژی مستهلک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.301710.2549

مصطفی زمانیان


رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.317940.2659

محمد جواد کاظمینی؛ متین بایمانی نژاد؛ کمال شیخ حسنی


ارزیابی شکنندگی و فروریزش تدریجی قاب‌های فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.309321.2597

محسن خزائی؛ عبدالقیوم دهواری


اولویت‌بندی راهبردهای سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان با کمک ترکیبی از روش های تصمیم‌گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.311579.2611

محمد خردرنجبر؛ میرعلی محمدی؛ شاهین رفیعی


تأثیر خاک بر تحلیل رفتار لرزه ای عملکردی سازه های بتن مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.310752.2607

مهدی زنگوئی؛ هادی دشتی؛ علیرضا فیوض


مطالعه آزمایشگاهی رفتار ستون های فولادی پر شده با بتن حاوی براده های آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.315129.2641

شیرین اسماعیلی نیاری؛ سعید یعقوبی؛ وحید اکرمی


تخمین خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از تصاویر الگوی ترک سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.306462.2590

محمدجواد حمیدیا؛ ثنا شاه‌اویسی؛ حامد مومنی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


ارزیابی ظرفیت نهایی و عملکرد دیوار های برشی کامپوزیت با سخت‌کننده‌های T-شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.300411.2537

هادی زرین طلا؛ احمد ملکی؛ محمد علی لطف اللهی یقین


عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه‌های EPC (طرح و ساخت) کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.305506.2582

مهدی محراجی؛ محمد حسین محمودی ساری؛ بهنود برمایه ور


انتخاب بهینه‌ی سبد پروژه‌های عمرانی با پیمان‌های مشارکت عمومی‌-‌خصوصی از طریق بهینه‌سازی افق زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.259471.2302

رهاد سرامی؛ میرعلی محمدی؛ علیرضا پرویشی؛ مجید سبزه‌پرور


تعیین ضرایب فشار بادبر روی سقفهای استوانه ای (چلیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.304086.2567

وحید بانی؛ حسین صادقی؛ علیرضا طوسی


بررسی و استخراج نسبت مقاومت‌های فشاری بتن‌های حاوی زئولیت و بنتونیت، برحسب ابعاد و نوع نمونه‌ها (مکعبی و استوانه‌ای) در دماهای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.303890.2566

احلام الجنابی؛ مجید قلهکی؛ امید رضائی فر


ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی با استفاده از روش پرومته و آنالیز گایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.299099.2526

فرزاد فدایی؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمدرضا شهرکی


مطالعه آزمایشگاهی روی بتن پوزولانی با رویکرد دوام حفاظ‌های بتنی (نیوجرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.316266.2653

عطیه فراهانی؛ حسین زنجیرانی فراهانی


پیش‌بینی رمبندگی و خواص خمیری خاک تثبیت شده به وسیله مادۀ افزودنی پلیمری در ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.282092.2431

سودابه جلالی؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ مسعود عامل سخی؛ سید عظیم حسینی؛ رامین خواجوی


پتانسیل خوردگی میلگرد در ملات‌های سرباره و پومیس قلیافعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.320169.2672

محسن جعفری ندوشن؛ علی اکبر رمضانیانپور


ارزیابی معیارهای تاخیرات در پروژه‌های زیر ساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.285109.2449

علی احمدی؛ محمدحسن صداق


بررسی رفتار چرخه ای و عملکرد اتصالات تیر فولادی به ستون بتنی مسلح با لوله فولادی دو پوسته‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.326058.2702

مهدی شهابی علمداری؛ احمد ملکی؛ عبدالرحیم جلالی


ارزیابی روش های اتصال داخلی غیر‌مستقیم مهاربندهای ضربدری فولادی به منظور مقاوم سازی قاب های خمشی بتن آرمه موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.287954.2462

سیاوش صادقی نژاد؛ علی خیرالدین؛ علیرضا مرتضایی


عملکرد لرزه ای سیستم قاب مهاربند خارج از محور با پانل برشی فولادی و میراگر اصطکاکی دورانی بهینه در سطوح مختلف لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.323326.2686

امین قنادی اصل؛ زهرا عباس زاده؛ امیر شیرخانی؛ پریسا کامرانی مقدم


علل افزایش ناخواسته هزینه های ساخت و ساز در بخش عمومی: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.307516.2594

محمد نظری پور؛ نشاط بهنورد


بهینه‌سازی جریان نقدینگی سبد پروژه با درنظر گرفتن شاخص‌های بازار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.310778.2609

رضا رجبی؛ سیامک حاجی یخچالی


طراحی براساس عملکرد یک ساختمان بلند با پلان بیضی شکل در برابر باد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.313458.2628

هوشیار ایمانی کله سر


بررسی تأثیرات ستون‌های کوتاه در پاسخ لرزه‌ای ساختمان‌های بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.314094.2635

اشکان خدابنده لو؛ سینا ظهیری میاندوآب


مطالعه رفتار آزمایشگاهی قاب خمشی بتنی مقاوم سازی شده توسط میراگر تسلیمی فلزی بر اساس میراگر ADAS تحت بار چرخه ای جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.325830.2703

میلاد بادران؛ علی همتی؛ سید محمد علی هاشمی


تعیین ضرایب فشار باد برمخازن ذخیره استوانه‌ای، با استفاده از آزمایش تونل باد و مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.304864.2576

حمیدرضا داورزنی؛ احمد گنجعلی؛ حسین صادقی؛ رسول محبی


بررسی عددی تاثیر بار انفجاری بر پایداری سدهای خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.315290.2650

امین قلی‌زاد؛ سهیل سرپرست سادات


طراحی بر اساس جابجایی مستقیم در قاب های بتن آرمه همراه جداساز لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.304605.2572

عماد عظیمی؛ پاشا جوادی؛ مسعود نکویی


ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های مکان‌های دفن پسماندهای شهری استان گیلان با استفاده از روش تحلیل شبکه ANP، TOPSIS و نرم‌افزار Bow-tie

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.317163.2656

طلیعه عبدالخانی نژاد؛ سید مسعود منوری؛ نعمت الله خراسانی؛ مریم رباطی؛ فروغ فرساد


تثبیت خاک کوبیده شده بعنوان یک روش ساخت پایدار با استفاده از مصالح دوستدار محیط زیست: مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.304317.2569

مصطفی زمانیان؛ مرضیه حسنوندیان؛ علی نورزاد


مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در تیرهای بتنیECC مسلح و غیرمسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.313901.2637

اله نور اسدی؛ بهرام نوایی نیا؛ مرتضی حسینعلی بیگی


تعیین منحنی شکنندگی لرزه ای سازه پوشش ایمنی راکتورهای هسته ای تحت فشار با درنظرگیری مودهای مختلف خرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.293405.2482

مجید علی نژاد؛ رضا صابری؛ سهند زینال زاده حمید


مطالعه آزمایشگاهی اتصال دیافراگم خارجی تیر I شکل به ستونهای دایره ای توخالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.316844.2655

مهرزاد تحملی رودسری؛ مهدی کهریزی؛ محسن فتحی؛ امیررضا درویش پور؛ محمدهادی فرهادی؛ مهدی محبی؛ مهرداد صالحی بصیر؛ زهرا محمدی


تعیین وضعیت بحرانی پل‌ها برای تخصیص تعمیر و نگهداری با تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: پل‌های روگذر شهری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.315155.2642

شهنام جوادیان؛ بابک امین نژاد؛ علیرضا لرک


تحلیل علم‌سنجی بروندادهای علمی مدیریت پروژه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.306434.2587

محمد سرگلی؛ عبدالصمد کرامت فر؛ یاسر گلدوست


ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب‌های خمشی حاوی دیواربرشی با شکل پذیری ویژه در معرض زلزله‌های منفرد و متوالی بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.309412.2598

رضا رجبی سهیلی؛ الهام رجبی؛ یاسر گلستانی


ارزیابی مقایسه‌ای تأثیرخاکستربادی و میکروسیلیس بر روی روند رشد، مقاومت فشاری و مقاومت الکتریکی بتن‌های در معرض آب‌های ‌سولفات دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.322127.2680

یعقوب بابائی؛ سید آرش موسوی قاسمی؛ یوسف زندی


بررسی تاثیر نسبت هیدروکسید سدیم به سیلیکات سدیم بر مقاومت فشاری بتن ژئوپلیمر حاوی سنگدانه‌های بتن بازیافتی: مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.323545.2693

اکبر جوینده میرزا؛ محمد هادی علیزاده الیزئی؛ محسن آدابی


تحلیل ریسک‌های پروژه‌های زیربنایی آب و فاضلاب مبتنی بر رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی (3P) با تلفیق تکنیک‌های دلفی فازی (FD)، FMEA و ارزیابی مصنوعی فازی (FSE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.315454.2644

مهرداد خوشنویس؛ فرامرز عالمی؛ امیرپویا صراف


بررسی تأثیرمدل نیازاحتمالاتی پس‌لرزه در شکنندگی فروریزش پل‌های آسیب دیدۀ چند‌دهانه ساده با شاهتیرهای بتنی تحت اثر پس‌لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22065/jsce.2020.236885.2175

پرشان صداقتی؛ محسن گرامی؛ حسین نادرپور


طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22065/jsce.2020.197498.1925

محمدرضا جعفریان؛ عبداله اردشیر؛ افشین بویاغچی فیروزی


بررسی آزمایشگاهی و عددی اندرکنش جانبی لوله پلی اتیلن مدفون و خاک ماسه ای در شرایط گسل امتداد لغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.307292.2593

میلاد آذین؛ مهرزاد تحملی رودسری


بررسی آزمایشگاهی و عددی مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی بتن‌های خودتراکم حاوی سنگدانه‌های بازیافتی با استفاده از روش باکس‌بنکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.317450.2658

هیوا ملائی؛ طالب مرادی شقاقی؛ حسن افشین؛ رضا صالح اهری؛ سعید میررضایی


بررسی رفتار تغییر شکل پذیری مصالح ژیپسی با تغییرات رطوبت و تنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.318658.2663

علیرضا معظمی؛ رضا وحدت


بررسی خواص مکانیکی و نفوذپذیری بتن حاوی متاکائولن، زئولیت و خاکستربادی به همراه ترکیبات دو و سه تایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.330111.2736

نوذر مرادی؛ محمد هادی توانا؛ محمدرضا حبیبی؛ مسلم امیری


ارزیابی احتمال خرابی و قابلیت اطمینان در پل‌های کابلی جداسازی شده با جداساز غلطکی درون قفس (مطالعه موردی پل کابلی بیل امرسون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.306927.2592

محمد اسماعیل نیا عمران؛ عباس حسینی کرانی


بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای سازه ای بر پاسخ آنالیز دینامیکی افزایشی ساختمان های قاب خمشی فولادی متوسط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.311616.2612

وحید برزیان؛ ساسان معتقد؛ امین محرابی مقدم؛ سید علی اصغری پری؛ لطف الله عمادعلی


مقایسه آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های بتن آرمه بیضی شکل ساخته شده از بتن های معمولی و پرمقاومت با و بدون غلاف و دورپیچ تحت بار محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.301216.2543

سیدفتح اله ساجدی؛ محمدمراد راغ پور


ارزیابی بهینه سازی بهره وری انرژی بر اساس تحلیل انرژی چرخه عمر ساختمان (مطالعه موردی؛ یک ساختمان آموزشی در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.325364.2696

سعید گیاه چی؛ سید عظیم حسینی؛ مهدیه اخباری؛ ابراهیم صفا؛ عباس اکبرپور


ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ریسک ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ وزﻧﯽ بر مبانی اعتمادپذیری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.321521.2675

محمد مهدی ریاحی؛ ایمان بهرامی چگنی


طراحی سیستم کنترلی غیرفعال در سازه های مجهز به میراگرهای اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2021.236501.2173

کارن خانلری؛ کامیار غرا؛ جعفر عسگری مارنانی


پیش‌بینی فشار منفذی داده‌های گمانه‌های پتروفیزیکی با بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.309523.2600

میثم رجبی؛ حمزه قربانی؛ سحر لجم اورک


توسعه‌ی پارامترهای معیارشکست ویلام-وارنک بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مصالح بنایی مقیاس شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.329426.2730

هومان فاضلی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ سید جلیل حسینی


توسعه مدل انفیس برای تحلیل و مدیریت ریسک منابع انسانی در پروژه‎های عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.328355.2718

مرتضی قلیزاده؛ سینا فرد مرادی نیا


بررسی روابط ریاضی تقریبی و دقیق جهت تعیین حداکثر فشار و عدد شدت تزریق دوغاب سیمان در سنگ های درزه دار با هدف جلوگیری از جکینگ هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.339114.2802

یوسف زندی؛ فرهاد قاضی؛ سینا فرد مرادی نیا؛ روزبه دبیری؛ رسول جانی


بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار خمیر سیمان حاوی گرافن بر پایه سورفکتانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.333259.2751

کیانوش صمیمی؛ مهیار پاکان


بررسی تاثیر میلگردهای CFRP بر ظرفیت برش سوراخ کننده در دال های بتن مسلح تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.327393.2719

هدی کوه نژاد؛ رحمت مدندوست؛ سیده مهدیه میراعلمی


بررسی اثر سنگدانه های مختلف بر دوام بتن های خود متراکم در معرض سولفات با استفاده از آزمون انتقال اصطکاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.316371.2648

محمود نادری؛ ابوالفضل رشوند آوه؛ علی صابری ورزنه


توسعه یک روش ترکیبی برای تحلیل سیستم اندرکنش وسیله متحرک و پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.263226.2322

محسن محمد کریمی؛ رضا مرشد


ممانعت از ضربه بین ساختمان‌های مجاور تحت اثر زلزله‌های نزدیک به و دور از گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.329147.2725

پیمان نرج آبادی فام؛ سمیه ملایی؛ مهدی بابایی؛ نادر شاه محمدی


بررسی هزینه چرخه عمر قابهای بتن آرمه تاب آور با سطح طراحی لرزه ای ارتقا یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.325565.2701

بهرام محمد پور؛ علیرضا مناف پور


سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.342505.2812

آرش گرگین کرجی؛ توحید پوررستم؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ سهیل منجمی نژاد


بررسی آزمایشگاهی تأثیر زانتان گام بر دوام بتن خودتراکم حاوی میکرو و نانوسیلیس در محیط کلریدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.329497.2728

علیرضا معصومی؛ رضا فرخ زاد؛ سید هومن قاسمی


تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.22065/jsce.2019.80056.1115

محسن زرقانی؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ حامد سرکرده


ارزیابی اثرات خرابی فزاینده در برج های فولادی با بکار گیری روش طراحی بر اساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.22065/jsce.2020.216864.2055

مجید ملک‌زاده؛ محسنعلی شایانفر


مطالعه آزمایشگاهی اثر کامپوزیت‌های سیمانی مهندسی حاوی نانوالیاف کربن بر اتصال بتنی تیر- ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.22065/jsce.2020.217538.2061

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ محمد رضائی


معرفی یک سیستم لرزه بر مهاربندی شده به منظور بهبود عملکرد لرزه‌ای در قاب‌های فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.322315.2683

مهدی غیاثوندان؛ مهدی علیرضائی؛ سید محمد میرحسینی؛ احسان اله ضیغمی


رویکردهای بهینه سازی برای کنترل سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.336919.2773

سعیده قائمی فرد؛ امین قنادی اصل


بررسی تاثیرات مصالح کامپوزیتی پایه سیمانی بر مقاومت سیستم قاب خمشی بتنی تحت شرایط خرابی پیشرونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.322690.2685

حمید میرزاحسینی؛ سید محمد میرحسینی؛ احسان الله ضیغمی


امکان‌سنجی استفاده از واقعیت مجازی با تاکید بر کاهش هزینه نازک‌کاری در پروژه‌های مسکونی(مورد مطالعاتی: پروژه‌های ساختمانی مناطق ۱ تا 3 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.302482.2556

محمد شرکا؛ احسان اله اشتهاردیان؛ سید وحید فقیهی؛ مجتبی عزیزی


اثر درجه آزادی حرکت سرشمع بر روی ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.321897.2678

رضا محمد علی نژاد؛ میثم بیات؛ بهرام نادی؛ سیروس پاکباز


مدلی ترکیبی برای تخمین قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.294445.2496

شیوا حسینی رامندی؛ حامد کاشانی


بررسی رفتار غیرخطی سیستم خرپای متناوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.336026.2766

جلال ذوالفقاری؛ محمد گل محمدی؛ مجید یعقوبی


بررسی رفتار تنش-کرنش خاک رس منجمد با بهره‌گیری از آزمایش سه‌محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.332406.2747

مهزاد اسمعیلی فلک؛ رضا سرخانی بنماران


اثر خاک بر پاسخ لرزه ای سازه های بتنی با مهاربند ضربدری فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.332533.2748

سارا علی زاده؛ هادی دشتی


تحلیل غیرخطی ناپایداری دینامیکی سازه بال هواپیما بر مبنای تئوری تیر برشی مرتبه اول و روش حل تربیع دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.329070.2727

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد


تشخیص و تخمین خسارات ریز و کوچک در تیرهای فولادی با استفاده از روش های المان محدود طیفی، شاخص انرژی کرنشی مودال و رگرسیون بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.346306.2842

محمد وحیدی؛ آرمین عظیمی نژاد؛ مریم فیروزی نظام آبادی؛ محمود هریسچیان


بهینه‌سازی سازه‌ها با استفاده از الگوریتم ترکیبی شاهین هریس و ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.338161.2788

عباس خواجه؛ علیرضا کیانی؛ محمود سراجی؛ هادی دشتی


بهینه‌سازی مقاومت ماسه بهسازی شده بیولوزیکی توسط روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.316487.2652

سیدعبداله اکرامی راد؛ محمد آزادی؛ ناصر شمس کیا


بررسی رفتار مخازن فولادی استوانه ای روزمینی تحت تحریک انفجار سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.323712.2688

سید سینا کورهلی؛ محمد باقر حمیدی خسرقی