موضوعات = سازه های هیدرولیکی
کاربرد روش تابع پایه شعاعی به‌منظور بررسی نشت از زیر سد در حالات جریان ماندگار و غیرماندگار

دوره 10، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 46-65

10.22065/jsce.2022.346671.2844

رقیه آدمی؛ رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ حمیدرضا عباس زاده؛ مهدی جهانگیری


بررسی عددی تاثیر بار انفجاری بر پایداری سدهای خاکی

دوره 9، شماره 9، آذر 1401، صفحه 43-66

10.22065/jsce.2022.315290.2650

امین قلی‌زاد؛ سهیل سرپرست سادات


ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی با استفاده از روش پرومته و آنالیز گایا

دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 117-137

10.22065/jsce.2022.299099.2526

فرزاد فدایی؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمدرضا شهرکی


ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 186-198

10.22065/jsce.2018.114662.1435

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب


بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن

دوره 6، شماره ویژه 1، تیر 1398، صفحه 157-172

10.22065/jsce.2018.96888.1307

محمد علی لطف اللهی یقین؛ محمدتقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی