موضوعات = سازه های هیدرولیکی
بررسی امکان وقوع شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی با معیارهای مبتنی بر فشار بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.333713.2755

مصطفی زال نژاد؛ سیدشهاب امامزاده


کاربرد روش تابع پایه شعاعی به‌منظور بررسی نشت از زیر سد در حالات جریان ماندگار و غیرماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.346671.2844

رقیه آدمی؛ رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ حمیدرضا عباس زاده؛ مهدی جهانگیری


تحلیل نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در شرایط مختلف با استفاده از مدل یکپارچه ارزیابی منابع آب WEAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.342521.2813

سینا خضری؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


بررسی عددی تاثیر بار انفجاری بر پایداری سدهای خاکی

دوره 9، شماره 9، آذر 1401، صفحه 43-66

10.22065/jsce.2022.315290.2650

امین قلی‌زاد؛ سهیل سرپرست سادات


ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی با استفاده از روش پرومته و آنالیز گایا

دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 117-137

10.22065/jsce.2022.299099.2526

فرزاد فدایی؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمدرضا شهرکی


ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 186-198

10.22065/jsce.2018.114662.1435

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب


بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن

دوره 6، شماره ویژه 1، تیر 1398، صفحه 157-172

10.22065/jsce.2018.96888.1307

محمد علی لطف اللهی یقین؛ محمدتقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی