موضوعات = سازه های هیدرولیکی
ارزیابی ریسک پروژه های سدسازی با استفاده از روش پرومته و آنالیز گایا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.299099.2526

فرزاد فدایی؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمدرضا شهرکی


بررسی عددی تاثیر بار انفجاری بر پایداری سدهای خاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.315290.2650

امین قلی‌زاد؛ سهیل سرپرست سادات


ارزیابی پاسخ لرزه ای سد بتنی دو قوسی تحت تحریک غیر یکنواخت تکیه گاهی با استفاده از روش ارتعاش تصادفی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 186-198

10.22065/jsce.2018.114662.1435

رضا تاری نژاد؛ حامد نوری ناورود؛ رامتین صبح خیز؛ محسن ایثاری؛ حامد محجوب


بکارگیری معادلات فضای حالت در تعیین ابعاد دریچه‌ی تخلیه کننده سد دو مخزنی و هوشمند سازی آن

دوره 6، شماره ویژه 1، تیر 1398، صفحه 157-172

10.22065/jsce.2018.96888.1307

محمد علی لطف اللهی یقین؛ محمدتقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی