موضوعات = بهینه سازی
تعداد مقالات: 17
1. ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.282089.2430

مهدی میرزا گل تبار روشن؛ محمد هادی علیزاده الیزیی؛ رضا اسمعیل آبادی


15. مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 5-20

10.22065/jsce.2018.90214.1243

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی


16. بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی

دوره 6، شماره ویژه 1، تابستان 1398، صفحه 59-76

10.22065/jsce.2017.91588.1261

افسانه شاه پوری ارانی؛ بهروز احمدی ندوشن؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی