موضوعات = بهینه سازی
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ریسک ﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻮار ﺣﺎﺋﻞ وزﻧﯽ بر مبانی اعتمادپذیری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.321521.2675

محمد مهدی ریاحی؛ ایمان بهرامی چگنی


رویکردهای بهینه سازی برای کنترل سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.336919.2773

سعیده قائمی فرد؛ امین قنادی اصل


بهینه‌سازی سازه‌ها با استفاده از الگوریتم ترکیبی شاهین هریس و ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.338161.2788

عباس خواجه؛ علیرضا کیانی؛ محمود سراجی؛ هادی دشتی


ارائه مدل های بهینه شده هوش مصنوعی جهت بررسی رفتار مقاومتی بتن پایدار حاوی ریزدانه های بازیافتی پلی اتیلن ترفتالات

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2021.282089.2430

مهدی میرزا گل تبار روشن؛ محمد هادی علیزاده الیزیی؛ رضا اسمعیل آبادی


بهینه‌سازی کیفیت پروژه‌های عمرانی از طریق تئوری پایایی سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌گان کمینه بیشینه بهبودیافته

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 53-73

10.22065/jsce.2018.126873.1536

سعید نجفی زنگنه؛ ناصر شمس قارنه؛ پرنیان عزیزی؛ عبدالحمید اشراق نیا جهرمی


مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 5-20

10.22065/jsce.2018.90214.1243

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی


بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی

دوره 6، شماره ویژه 1، تیر 1398، صفحه 59-76

10.22065/jsce.2017.91588.1261

افسانه شاه پوری ارانی؛ بهروز احمدی ندوشن؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی