موضوعات = مکانیک شکست
بهسازی لرزه‌ای سد بتنی وزنی تقویت‌شده با حائل نگهدارنده آسفالتی

دوره 6، شماره ویژه 2، شهریور 1398، صفحه 127-148

10.22065/jsce.2018.104564.1374

امیر پیروزنیا؛ امیر جواد مرادلو


مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف

دوره 5، شماره ویژه 2، شهریور 1397، صفحه 82-94

10.22065/jsce.2018.127799.1533

خالد سنگین آبادی؛ روح اله رستمی؛ نبرد حبیبی؛ داوود مستوفی نژاد؛ محمد ذره بینی


بررسی مکانیسم شکست در اتصالات دو طرف فولادی متصل به کامپوزیت به‌وسیله پیچ و چسب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 126-137

10.22065/jsce.2017.44437

امیرحسین ذاکری؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ سعید معدنی


ضرایب شدت تنش و مسیر انتشار ترک تحت شرایط مد مرکب

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 86-96

10.22065/jsce.2016.40584

رامین فریدوند؛ محمدتقی کاظمی