موضوعات = مهندسی ژئوتکینک
مطالعه عددی تاثیر وجود درزه های متقاطع بر گسیختگی واژگونی شیب های سنگی با لایه های معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.400059.3131

علی قهرمانی؛ جهانگیر خزائی


بررسی عملکرد ژئوتکنیکی پی های عمیق در خاک های روانگرا با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.409474.3187

محمد ملکی؛ ابوالفضل اسلامی؛ علی نبی زاده؛ امین بهمن پور


ارزیابی روانگرایی مصالح ریزدانه سیلتی با استفاده از روش مبتنی بر انرژی کرنشی (مطالعه موردی سد باطله مس سونگون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22065/jsce.2024.417683.3226

محمود عبدالهی؛ جعفر بلوری بزاز؛ علی اخترپور


بررسی آزمایشگاهی رفتار ناهمسان ماسه حاوی مقادیر کم رس کائولین با استفاده از دستگاه برش پیچشی استوانه‌ای توخالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22065/jsce.2024.416107.3218

هادی بهادری؛ وحید محمدی قلعه عزیز


همبستگی پارامترهای مقاومت برشی خاک و مشخصات ژئوتکنیکی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.368738.2968

حسن شرفی؛ رضا فرجی


تحلیل عدم قطعیت پایداری شیروانی خاکی مسلح شده با شمع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.407940.3195

رسول جانی؛ امیر جانی


بررسی رفتار بار-جابجایی شمع های پیچشی پره ای در دستگاه فشار همه جانبه مخروطی (FCV-AUT) و تعمیم آن به شمع های بزرگ مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.427802.3286

محسن احمدنژاد؛ مرتضی نقی پور؛ امیرمنصور عسکری فاتح


بررسی آزمایشگاهی رفتار رس تثبیت شده با سیمان و مسلح شده با ورقه های ژئوتکستایل

دوره 10، شماره 7، مهر 1402

10.22065/jsce.2023.365452.2949

ایمان حسین پور بابائی؛ رضا رضوانی توچاهی؛ مهدی کاوش ملی


بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر پارامترهای مقاومتی فصل مشترک خاک- بتن آسفالتی

دوره 10، شماره 4، تیر 1402، صفحه 150-173

10.22065/jsce.2022.347296.2853

اشکان قلی پور نوروزی؛ رسول اجل لوئیان؛ میثم بیات


اثر درجه آزادی حرکت سرشمع بر روی ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی ماسه‌ای

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 95-113

10.22065/jsce.2022.321897.2678

رضا محمد علی نژاد؛ میثم بیات؛ بهرام نادی؛ سیروس پاکباز


بررسی رفتار تنش-کرنش خاک رس منجمد با بهره‌گیری از آزمایش سه‌محوری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 133-149

10.22065/jsce.2022.332406.2747

مهزاد اسمعیلی فلک؛ رضا سرخانی بنماران


بهینه‌سازی مقاومت ماسه بهسازی شده بیولوزیکی توسط روش سطح پاسخ

دوره 9، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 192-208

10.22065/jsce.2022.316487.2652

سیدعبداله اکرامی راد؛ محمد آزادی؛ ناصر شمس کیا