موضوعات = مهندسی ژئوتکینک
اثر درجه آزادی حرکت سرشمع بر روی ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.321897.2678

رضا محمد علی نژاد؛ میثم بیات؛ بهرام نادی؛ سیروس پاکباز


بررسی رفتار تنش-کرنش خاک رس منجمد با بهره‌گیری از آزمایش سه‌محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.332406.2747

مهزاد اسمعیلی فلک؛ رضا سرخانی بنماران


بهینه‌سازی مقاومت ماسه بهسازی شده بیولوزیکی توسط روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.316487.2652

سیدعبداله اکرامی راد؛ محمد آزادی؛ ناصر شمس کیا


بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر استفاده از ستون سنگی مسلح به صورت منفرد، گروهی و هسته‌دار در بهسازی خاک ماسه بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337866.2789

علیرضا نگهدار؛ نادر فتح العلومی


بررسی تغییرمکان لرزه‌ای دیوار میخکوبی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک با استفاده از مدل رفتاری سخت شونده کرنش کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.339619.2800

میلاد مصرآبادی؛ علیرضا اردکانی؛ علی لشگری


بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر پارامترهای مقاومتی فصل مشترک خاک- بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.347296.2853

اشکان قلی پور نوروزی؛ رسول اجل لوئیان؛ میثم بیات


معادلات تجربی جدید برای تخمین نشست سطحی زمین در اثر حفر تونل‌های دایره‌ای در خاک‌های چسبنده با الگوریتم برنامه‌ریزی بیان ژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.354866.2893

غفار نجاتی خشاب؛ محمد علی رهگذر؛ محمد مهدی زعفرانی؛ نیلوفر سالمی


بررسی رفتار بار- جابجایی شمع مارپیچ در ماسه مرطوب و اشباع با استفاده از دستگاه فشار مخروطی همه جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.350470.2869

علی جسیم؛ نوید گنجیان؛ ابوالفضل اسلامی


ارزیابی اثر چرخه انجماد و ذوب بر رفتار نشست‌پذیری شیل پودر شده- خاک رسی در برابر فلزات سنگین سرب و روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.354959.2894

مینو نیک قلب پور؛ علیرضا نگهدار


تحلیل آسیب‌پذیری لرزه‌ای دیوارهای ساحلی وزنی کیسونی همراه با خاکریز بهسازی‌شده با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22065/jsce.2022.358083.2920

بابک ابراهیمیان؛ امیررضا زرنوشه فراهانی


بررسی آزمایشگاهی رفتار رس تثبیت شده با سیمان و مسلح شده با ورقه های ژئوتکستایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

10.22065/jsce.2023.365452.2949

ایمان حسین پور بابائی؛ رضا رضوانی توچاهی؛ مهدی کاوش ملی


بررسی بهسازی خاک رس شهرری با الیاف شیشه و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری پی‌های نواری

دوره 9، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 81-107

10.22065/jsce.2021.300156.2535

مسعود ذبیحی سامانی؛ پروین دولتی؛ زهرا بابایی؛ سید مصطفی دریاباری


بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 5-20

10.22065/jsce.2021.243030.2211

ابراهیم شجاعی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ رامین عزت دوست


مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم)

دوره 8، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 308-324

10.22065/jsce.2021.281896.2429

نوید گنجیان؛ مهراد میرسپاهی؛ فاطمه امیدی؛ محمدعلی امیدی؛ سعید حجازی راد؛ غلامرضا پناه


مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 114-124

10.22065/jsce.2020.226452.2118

سیدمحمدحسین حسینی؛ علی نورزاد؛ مصطفی زمانیان