موضوعات = مهندسی ژئوتکینک
تثبیت خاک کوبیده شده بعنوان یک روش ساخت پایدار با استفاده از مصالح دوستدار محیط زیست: مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.304317.2569

مصطفی زمانیان؛ مرضیه حسنوندیان؛ علی نورزاد


بررسی رفتار تغییر شکل پذیری مصالح ژیپسی با تغییرات رطوبت و تنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.318658.2663

علیرضا معظمی؛ رضا وحدت


پیش‌بینی فشار منفذی داده‌های گمانه‌های پتروفیزیکی با بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.309523.2600

میثم رجبی؛ حمزه قربانی؛ سحر لجم اورک


اثر درجه آزادی حرکت سرشمع بر روی ظرفیت باربری و ضریب راندمان گروه شمع مجاور شیروانی ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.321897.2678

رضا محمد علی نژاد؛ میثم بیات؛ بهرام نادی؛ سیروس پاکباز


بررسی رفتار تنش-کرنش خاک رس منجمد با بهره‌گیری از آزمایش سه‌محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.332406.2747

مهزاد اسمعیلی فلک؛ رضا سرخانی بنماران


بهینه‌سازی مقاومت ماسه بهسازی شده بیولوزیکی توسط روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.316487.2652

سیدعبداله اکرامی راد؛ محمد آزادی؛ ناصر شمس کیا


بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر استفاده از ستون سنگی مسلح به صورت منفرد، گروهی و هسته‌دار در بهسازی خاک ماسه بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337866.2789

علیرضا نگهدار؛ نادر فتح العلومی


بررسی تغییرمکان لرزه‌ای دیوار میخکوبی شده تحت زلزله های حوزه نزدیک با استفاده از مدل رفتاری سخت شونده کرنش کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.339619.2800

میلاد مصرآبادی؛ علیرضا اردکانی؛ علی لشگری


بررسی تأثیر سرعت بارگذاری بر پارامترهای مقاومتی فصل مشترک خاک- بتن آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.347296.2853

اشکان قلی پور نوروزی؛ رسول اجل لوئیان؛ میثم بیات


بررسی بهسازی خاک رس شهرری با الیاف شیشه و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری پی‌های نواری

دوره 9، شماره 6، شهریور 1401

10.22065/jsce.2021.300156.2535

مسعود ذبیحی سامانی؛ پروین دولتی؛ زهرا بابایی؛ سید مصطفی دریاباری


بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401

10.22065/jsce.2021.243030.2211

ابراهیم شجاعی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ رامین عزت دوست


مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم)

دوره 8، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 308-324

10.22065/jsce.2021.281896.2429

نوید گنجیان؛ مهراد میرسپاهی؛ فاطمه امیدی؛ محمدعلی امیدی؛ سعید حجازی راد؛ غلامرضا پناه


مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 114-124

10.22065/jsce.2020.226452.2118

سیدمحمدحسین حسینی؛ علی نورزاد؛ مصطفی زمانیان


مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 378-396

10.22065/jsce.2021.247246.2232

حسین صفی خانی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ امین بهمن پور


ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 5-21

10.22065/jsce.2020.215828.2049

سحر جلیلی؛ حسین جواهری کوپائی؛ حسن شرفی