موضوعات = مهندسی ژئوتکینک
تعداد مقالات: 30
1. بررسی میدانی عملکرد مدل شمع‌های مختلف پیچشی در خاک‌های ماسه‌ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.243030.2211

ابراهیم شجاعی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ رامین عزت دوست


2. بررسی تأثیر بعد سوم (طول مدل) در مقادیر انحراف دیواره و نشست های مجاور یک گود قائم با استفاده از مدل سازی فیزیکی کوچک مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.276941.2390

علی جمشیدی؛ محمد شریفی پور


3. تحلیل و بررسی رفتار مکانیکی و دوام خاک ریزدانه-سیمان با افزودنیهای نانوسیلیس،کنف و پلی پروپیلن، مطالعه موردی شهرک صنعتی نظر آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.283541.2436

علی نبی زاده؛ مهدی حسینی؛ سحر دانشور؛ مینوفر افشاری


4. تحلیل پایداری شیروانی های سنگی به روش مرز بالای آنالیز حدی با در نظر گرفتن معیار خرابی هوک و براون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.265098.2325

سیدمیثم ایمانی؛ آرشام امینی


5. ارزیابی تاثیر طول حفره زیرسطحی بر انتشار امواج رایلی جهت شناسایی مرز دور و نزدیک حفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299727.2530

حسین رهنما؛ محمود راسخ؛ سهراب میراثی


6. بررسی بهسازی خاک رس شهرری با الیاف شیشه و تاثیر آن در کاهش نشست‌پذیری پی‌های نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.300156.2535

مسعود ذبیحی سامانی؛ پروین دولتی؛ زهرا بابایی؛ سید مصطفی دریاباری


7. پیش بینی سرعت موج برشی و نوع خاک منطقه دارای شتابنگاشت ثبت شده در فلات ایران با استفاده از نسبت های طیفی مؤلفه ی قائم و افقی زمین لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.281059.2456

ایمان خزاعی؛ محمد شامخی امیری؛ امیر بذر افشان مقدم


8. ارزیابی تاثیر ناهمسانی بر سختی برشی با رویکرد انرژی مستهلک شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.301710.2549

مصطفی زمانیان


9. مطالعه رفتار تونل های مترو برای سیستم حفاری چند مرحله ای (مطالعه موردی: مترو قم)

دوره 8، شماره 12، اسفند 1400

10.22065/jsce.2021.281896.2429

نوید گنجیان؛ مهراد میرسپاهی؛ فاطمه امیدی؛ محمدعلی امیدی؛ سعید حجازی راد؛ غلامرضا پناه


11. مدلسازی فیزیکی دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی بعنوان کوله‌ی پل‌

دوره 8، شماره ویژه 4، زمستان 1400

10.22065/jsce.2020.226452.2118

سیدمحمدحسین حسینی؛ علی نورزاد؛ مصطفی زمانیان


13. مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV

دوره 8، شماره ویژه 3، پاییز 1400

10.22065/jsce.2021.247246.2232

حسین صفی خانی؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان؛ امین بهمن پور


14. مقایسه رفتار شمع های جابجایی-جایگزینی به صورت آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی؛ ماسه انزلی)

دوره 8، شماره 8، آبان 1400

10.22065/jsce.2021.255307.2281

سعید حجازی راد؛ سهیل قره؛ ابوالفضل اسلامی؛ نوید گنجیان


16. ارزیابی رفتار لرزه‌ای پی سطحی مجاور شیب به کمک شبیه سازی های عددی

دوره 8، شماره ویژه 2، تابستان 1400

10.22065/jsce.2020.215828.2049

سحر جلیلی؛ حسین جواهری کوپائی؛ حسن شرفی


22. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کاربرد زئولیت بر رفتار شالوده سطحی مستقر بر ماسه ساحل بابلسر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 114-128

10.22065/jsce.2018.143995.1630

سینا سلامتپور؛ یاسر جعفریان؛ َالبرز حاجیان نیا