موضوعات = مرمت و مقاوم سازی سازه ها
تاثیر عدم قطعیت‌های سازه‌ای و لرزه‌ای بر عملکرد قاب‌های فولادی مهاربندی کمانش‌تاب مجهز به مصالح هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.326425.2708

سیده وحیده هاشمی؛ محمود میری؛ محسن راشکی؛ صادق اعتدالی


مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با نوارهای CFRP تحت بارگذاری خستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.338200.2786

امین هاشمی نسب؛ محمدرضا توکلی زاده


ارائه روشی جهت محاسبه تاب‌آوری لرزه‌ای و منحنی هزینه-زمان بازسازی مورد‌انتظار ساختمان ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.348087.2855

علی افضلی فرد؛ کاظم شاکری؛ وحید جهانگیری


ارزیابی خسارت لرزه‌ای قاب‌های خمشی وی‍ژه فولادی مجهز به میراگر ویسکوز سوپرالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.339015.2795

فاطمه ارکوازی؛ عباس قاسمی؛ حمزه شکیب


ارزیابی میدانی و عددی آسیب‌پذیری لرزه‌ای قلعه فلک الافلاک ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.355829.2901

علیرضا خالو؛ محمد یکرنگ نیا


بررسی تاثیر الیاف بر خواص مکانیکی بتن پلیمری پلی استری سبک‌وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22065/jsce.2022.356333.2904

محمدمهدی شیروی؛ محمد رضا افتخار


تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با میلگرد فولادی پیش‌تنیده

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 292-305

10.22065/jsce.2021.285112.2446

صادق منصوری؛ رضا مرشد؛ داوود مستوفی نژاد


ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم‌سازی شده به روش تسلیح مغزه

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 59-80

10.22065/jsce.2020.204810.1976

علی شهری؛ علی معصومی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ پیمان همامی


بررسی و مقایسه مشخصات مکانیکی و پیوستگی بتن های پلیمری و پلیمری‌اصلاح‌شده به عنوان لایه تعمیری بر بستر بتنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-55

10.22065/jsce.2018.121661.1494

علی صدر ممتازی؛ رضا کهنی خشکبیجاری؛ مهرداد ملکی خشکبیجاری؛ مرتضی عموئی


مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای

دوره 6، شماره ویژه 4، دی 1398، صفحه 27-42

10.22065/jsce.2018.109130.1397

موسی مظلوم؛ مرتضی مهروند؛ عظیم سواری پور