موضوعات = مرمت و مقاوم سازی سازه ها
تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با میلگرد فولادی پیش‌تنیده

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 292-305

10.22065/jsce.2021.285112.2446

صادق منصوری؛ رضا مرشد؛ داوود مستوفی نژاد


ارزیابی آزمایشگاهی رفتار غیرخطی دیوارهای بنایی غیر مسلح مقاوم‌سازی شده به روش تسلیح مغزه

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 59-80

10.22065/jsce.2020.204810.1976

علی شهری؛ علی معصومی؛ مسعود سلطانی محمدی؛ پیمان همامی