موضوعات = رفتار سازه ها در مقابل بارهای نامتعارف
Polyethylene Terephthalate Wastes as a Partial Replacement for Fine Aggregates in Concrete Mix, Case of Jimma Town, South West Ethiopia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22065/jsce.2021.232355.2149

Temesgen Abeto Amibo؛ Abreham Bekele Bayu؛ Desalegn Abdissa Akuma


بررسی رفتار مخازن فولادی استوانه ای روزمینی تحت تحریک انفجار سطحی

دوره 9، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 209-228

10.22065/jsce.2022.323712.2688

سید سینا کورهلی؛ محمد باقر حمیدی خسرقی


تعیین ضرایب فشار بادبر روی سقفهای استوانه ای (چلیک)

دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 180-197

10.22065/jsce.2022.304086.2567

وحید بانی؛ حسین صادقی؛ علیرضا طوسی


بررسی اثر بار انفجاری بر لنگر خمشی در اتصالات خمشی فولادی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 158-169

10.22065/jsce.2021.277803.2393

سعید حجازی راد؛ سهیل قره؛ علیرضا توانا


ارائه رابطه جدید برای محاسبه ضریب کاهشی موج انفجار

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 310-321

10.22065/jsce.2021.286856.2460

سید احمد حسینی؛ حسین سلیمی مظفرآبادی؛ محمد حسن نجفی الموتی


بررسی عملکرد سیستم های دوگانه ی قاب خمشی با دیوار برشی فولادی تحت اثر انفجار

دوره 8، شماره 8، آبان 1400، صفحه 102-127

10.22065/jsce.2020.177510.1820

بهاران خیزآب؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده؛ حمیدرضا ناصری


بررسی تحلیلی اثرات ضربه تیرها در طبقات سازه با نگرشی بر تخریب پیش‌رونده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-192

10.22065/jsce.2019.159652.1727

قاسم گرجی بندپی؛ غلامرضا عبداله زاده درزی؛ علی رحمانی فیروزجائی


ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 64-81

10.22065/jsce.2019.148589.1661

سید احمد سید حسینی؛ میرمحسن حسینی


شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 152-171

10.22065/jsce.2019.154733.1699

سید احمد سید حسینی؛ امیر فلاح؛ مهدی عجمی


ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 55-70

10.22065/jsce.2017.83948.1162

پویا حسنوند؛ مجتبی حسینی؛ عبدالزضا سروقد مقدم؛ محمد حیدری رسول آبادی


مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 112-127

10.22065/jsce.2016.40550

پویا حسنوند؛ محمد حیدری رسول آبادی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ مجتبی حسینی