موضوعات = اندرکنش مایع و سازه
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تاثیر شکل مخازن مایع بر رفتار لرزه ای آنها با احتساب اندرکنشهای سیال و سازه و خاک و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.262235.2309

مسعود محمودآبادی؛ رضا لطفی؛ احسان دهقانی


2. بررسی رفتار لرزه ای مخازن بیضوی رو زمینی چهارقلو

دوره 8، شماره 9، آذر 1400

10.22065/jsce.2020.237737.2181

رضا لطفی؛ مسعود محمودآبادی؛ احسان دهقانی