موضوعات = اندرکنش مایع و سازه
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر مؤلفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22065/jsce.2020.234914.2168

خسرو حسینی؛ سروش حیدری کمررودی؛ سید محمود حسینی


2. بررسی رفتار لرزه ای مخازن بیضوی رو زمینی چهارقلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.237737.2181

رضا لطفی؛ مسعود محمودآبادی؛ احسان دهقانی