موضوعات = مهندسی سازه و زلزله
بررسی مقاومت سطحی بتن خود متراکم تحت تاثیر جمع شدگی و سولفات منیزیم با به کارگیری آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281163.2422

محمود نادری؛ محمد رضا نصیری؛ علی صابری ورزنه


مطالعه رفتار چرخه‌ای پانل‌های برشی فولادی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299120.2523

نوید دیلمی؛ محمدرضا شیدائی؛ سعید تاریوردیلو


بررسی اثر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.298194.2521

سیده مریم حسینی فرد؛ فرزانه حامدی


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای یک سیستم جدید با خسارت محدود؛ قاب خمشی مجهز شده به اتصالات پس کشیده و مهاربند اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22065/jsce.2021.195468.1907

مجید محمدی؛ نسیمه افکانه


ارزیابی شکنندگی و فروریزش تدریجی قاب‌های فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.309321.2597

محسن خزائی؛ عبدالقیوم دهواری


تخمین خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از تصاویر الگوی ترک سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.306462.2590

محمدجواد حمیدیا؛ ثنا شاه‌اویسی؛ حامد مومنی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


ارزیابی ظرفیت نهایی و عملکرد دیوار های برشی کامپوزیت با سخت‌کننده‌های T-شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.300411.2537

هادی زرین طلا؛ احمد ملکی؛ محمد علی لطف اللهی یقین


عملکرد لرزه ای سیستم قاب مهاربند خارج از محور با پانل برشی فولادی و میراگر اصطکاکی دورانی بهینه در سطوح مختلف لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.323326.2686

امین قنادی اصل؛ زهرا عباس زاده؛ امیر شیرخانی؛ پریسا کامرانی مقدم


مطالعه رفتار آزمایشگاهی قاب خمشی بتنی مقاوم سازی شده توسط میراگر تسلیمی فلزی بر اساس میراگر ADAS تحت بار چرخه ای جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.325830.2703

میلاد بادران؛ علی همتی؛ سید محمد علی هاشمی


طراحی بر اساس جابجایی مستقیم در قاب های بتن آرمه همراه جداساز لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.304605.2572

عماد عظیمی؛ پاشا جوادی؛ مسعود نکویی


تعیین منحنی شکنندگی لرزه ای سازه پوشش ایمنی راکتورهای هسته ای تحت فشار با درنظرگیری مودهای مختلف خرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.293405.2482

مجید علی نژاد؛ رضا صابری؛ سهند زینال زاده حمید


مطالعه آزمایشگاهی اتصال دیافراگم خارجی تیر I شکل به ستونهای دایره ای توخالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.316844.2655

مهرزاد تحملی رودسری؛ مهدی کهریزی؛ محسن فتحی؛ امیررضا درویش پور؛ محمدهادی فرهادی؛ مهدی محبی؛ مهرداد صالحی بصیر؛ زهرا محمدی


ارزیابی ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قاب‌های خمشی حاوی دیواربرشی با شکل پذیری ویژه در معرض زلزله‌های منفرد و متوالی بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.309412.2598

رضا رجبی سهیلی؛ الهام رجبی؛ یاسر گلستانی


ارزیابی احتمال خرابی و قابلیت اطمینان در پل‌های کابلی جداسازی شده با جداساز غلطکی درون قفس (مطالعه موردی پل کابلی بیل امرسون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.306927.2592

محمد اسماعیل نیا عمران؛ عباس حسینی کرانی


بررسی تاثیر میلگردهای CFRP بر ظرفیت برش سوراخ کننده در دال های بتن مسلح تخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.327393.2719

هدی کوه نژاد؛ رحمت مدندوست؛ سیده مهدیه میراعلمی


بررسی اثر سنگدانه های مختلف بر دوام بتن های خود متراکم در معرض سولفات با استفاده از آزمون انتقال اصطکاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.316371.2648

محمود نادری؛ ابوالفضل رشوند آوه؛ علی صابری ورزنه


بررسی هزینه چرخه عمر قابهای بتن آرمه تاب آور با سطح طراحی لرزه ای ارتقا یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.325565.2701

بهرام محمد پور؛ علیرضا مناف پور


بررسی تاثیرات مصالح کامپوزیتی پایه سیمانی بر مقاومت سیستم قاب خمشی بتنی تحت شرایط خرابی پیشرونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.322690.2685

حمید میرزاحسینی؛ سید محمد میرحسینی؛ احسان الله ضیغمی


بررسی رفتار غیرخطی سیستم خرپای متناوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.336026.2766

جلال ذوالفقاری؛ محمد گل محمدی؛ مجید یعقوبی


بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401

10.22065/jsce.2021.270979.2352

علی محمد روستا؛ مسعود امین صفائی اردکانی؛ سهراب شجاع