موضوعات = مهندسی سازه و زلزله
اثر اندرکنش خاک-سازه در تعیین‌ مشخصات ‌بهینه‌ی‌ میراگر‌جرمی‌تنظیم‌شونده در پل معلق در مقابل رکوردهای ‌زلزله حوزه‌نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.400751.3137

بهزاد حاصلی؛ پیمان همامی؛ غلامرضا نوری


صحت‌سنجی تحلیلی رفتار میراگرهای تسلیمی پره مثلثی در یک سیستم دیوار برشی همبسته مرکزگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.407319.3171

علی یوسف؛ محمدرضا اصفهانی؛ محمدسجاد زارعیان


بررسی اثرات اشباع‌شدگی بتن سد بر رفتار لرزه‌ای خطی و غیرخطی سد بتنی وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.402852.3150

محمد حسین غنیون؛ امیرجواد مرادلو؛ کیارش ناصر اسدی


بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار چرخه‌ای تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از سیستم ضد کمانش ورق فولادی دورگیر در محل مفصل پلاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.409497.3188

امیر جباری؛ سعید تاروردیلو؛ محمد رضا شیدائی


تحلیل چرخه‌ای دیوارهای برشی فولادی دارای میراگرهای تسلیم‌شونده پیرامونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.408674.3179

رضا قیامت؛ فریدون سهیل نشان


مطالعه آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های طبیعی و بازیافتی مسلح شده با الیاف فولادی و PVA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.408376.3176

سعید بهرامی؛ سید امیرحسین هاشمی؛ علی دلنواز؛ پوریا رشوند


ارائه روش جدید برای تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی سازه‌های چند درجه آزادی: نیوتن-کاتس-هرمیت-چهار نقطه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.400538.3134

مهدی بابائی قلعه جوق؛ محمدرضا علی دوست؛ محمدرضا حنفی


مقایسه ضریـب بزرگنمـایی تغییرمکان قاب‌های خمشی بتنی و فولادی در معرض لرزه های متوالی: ارزیابی و تخمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.408439.3177

الهام رجبی؛ شقایق پاک نیت؛ ساناز رابط؛ غلامرضا قدرتی امیری


شناسایی خرابی در سازه بر پایه تابع پاسخ فرکانسی به کمک روش آماری بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.395641.3108

بابک تقوی؛ فریبا شادان؛ مسعود محمودآبادی؛ احمد فخاریان


توسعه منحنی شکنندگی لرزه ای ساختمان بتن آرمه پس از آسیب ناشی از برخورد خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22065/jsce.2023.397710.3119

حسین عباسی؛ حمید رضا توکلی؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده


بررسی تأثیر انتقال حرارت از قالب بر خواص مکانیکی بتن خود‌تراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22065/jsce.2023.403066.3155

محبوبه میرزائی علی آبادی؛ امیرحسین درخشان نژاد؛ سید علی موسوی عبدالله نژاد؛ علی هیتاوی


رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی با میلگردهای دارای وصله و غلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22065/jsce.2023.381530.3031

جلال حسن‌خانی؛ عرفان شافعی؛ رضا سجودی زاده؛ سید جمیل قادری


تخمین نمودار بار افزاینده دینامیکی بر اساس روش N2 مبتنی بر شاخص آسیب پارک- آنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.414678.3213

رسول نوده فراهانی؛ غلامرضا عبدالله زاده؛ علیرضا میرزا گل تبار روشن


تأثیر آرایش مراکز جرم و صلبیت در پلان بر عملکرد فروریزش ساختمان‌های کوتاه مرتبه با رفتار نرم پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.421352.3242

اسحاق تراب پور؛ رامین کتابفروش بدری


تاثیر لحاظ اثرات ثانویه بر رفتار چرخه‌ای تیرهای فولادی با جان کاهش یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22065/jsce.2024.418986.3231

مرتضی دریایی؛ وحید اکرمی


ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه متوسط مجهز به مهاربندهای کمانش‌تاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22065/jsce.2024.431698.3304

نادر هویدایی؛ محمدرضا سیفی اسگ شهر؛ صبا مسلمی


ارائه رابطه تعیین شتاب وارد بر اجزای غیرسازه‌ای با بررسی و مقایسه روش‌های استاتیکی معادل و تحلیل طیفی در ساختمان‌های با قاب خمشی بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.338106.2784

محمدجواد حمیدیا؛ فاضل نجابتی؛ امیرعلی سورانی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


ارزیابی احتمالاتی تقاضای دریفت پسماند در قاب‌های خمشی فولادی دارای میانقاب‌های مصالح بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22065/jsce.2024.429832.3298

سید علیرضا بذرگری؛ منصور یخچالیان


ارزیابی عددی و آزمایشگاهی نوع جدیدی از اتصال کاهش‌یافته بدون کاهش عرض بال تیر

دوره 11، شماره 2، اردیبهشت 1403

10.22065/jsce.2023.394078.3097

شایسته چقازردی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ محسن عقابی؛ مهرداد موحدنیا