موضوعات = مهندسی سازه و زلزله
تعداد مقالات: 169
1. بررسی تأثیر تعداد، جنس و چیدمان پیچ‌ها بر عملکرد اتصالات صلب پیچی تحت آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.283722.2437

حمید صابری؛ وحید صابری؛ صادق جوان؛ عباسعلی صادقی


2. تحلیل دینامیکی مخازن استوانه‌ای فولادی با نسبت ارتفاع به قطر متغیر تحت اثر زلزله‌های میدان دور و نزدیک با در نظرگرفتن اندرکنش آب و سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22065/jsce.2021.285130.2447

احسان تیموری؛ سعید عباسی؛ امیرجواد مرادلو


3. اثر زوایای مختلف چرخش سیستم باربر با اعمال نامنظمی سیستم‌های غیرموازی در ساختمان بتنی با سیستم باربر دوگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.286777.2457

مهدی خوش وطن؛ مجید پورامینیان


4. بررسی عددی، تحلیلی عملکرد لرزه ای میراگرهای فولادی با ارتفاع و شکل های متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.270979.2352

علی محمد روستا؛ مسعود امین صفائی اردکانی؛ سهراب شجاع


5. مقاوم سازی سازه‌ های با سیستم باربر قاب بتنی توسط میراگر فلزی تسلیم شونده با سطح مقطع بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.283114.2432

مهدی خوش وطن؛ مجید پورامینیان


6. بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی نیمه صلب مجهز به میراگرهای غیرفعال منحنی شکل فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.279152.2404

احمد ملکی؛ حمید شجاعی فر؛ محمد علی لطف اللهی یقین


8. بررسی مقاومت سطحی بتن خود متراکم تحت تاثیر جمع شدگی و سولفات منیزیم با به کارگیری آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281163.2422

محمود نادری؛ محمد رضا نصیری؛ علی صابری ورزنه


9. مطالعه رفتار چرخه‌ای پانل‌های برشی فولادی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.299120.2523

نوید دیلمی؛ محمدرضا شیدائی؛ سعید تاریوردیلو


10. بررسی اثر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.298194.2521

سیده مریم حسینی فرد؛ فرزانه حامدی


11. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای یک سیستم جدید با خسارت محدود؛ قاب خمشی مجهز شده به اتصالات پس کشیده و مهاربند اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22065/jsce.2021.195468.1907

مجید محمدی؛ نسیمه افکانه


12. ارزیابی شکنندگی و فروریزش تدریجی قاب‌های فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.309321.2597

محسن خزائی؛ عبدالقیوم دهواری


13. تخمین خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از تصاویر الگوی ترک سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.306462.2590

محمدجواد حمیدیا؛ ثنا شاه‌اویسی؛ حامد مومنی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


14. بررسی تاثیر میراگر لزجی بر ضریب رفتار سازه های بتن مسلح

دوره 8، شماره 12، اسفند 1400

10.22065/jsce.2021.253493.2268

هاشم شریعتمدار؛ آزاده رضایی پژند؛ نگار رحیم زاده


16. بررسی آزمایشگاهی تأثیر بنتونیت در جایگزینی بخشی از سیمان بر خصوصیات مکانیکی بتن

دوره 8، شماره 12، اسفند 1400

10.22065/jsce.2021.280223.2415

سیده مرضیه قیامی تکلیمی؛ امید رضائی فر؛ مجید قلهکی


21. ارائه دیتایل اتصال صلب با ورق انتهایی بدون استفاده از جوشکاری در ستون

دوره 8، شماره ویژه 4، زمستان 1400

10.22065/jsce.2021.269887.2346

آرش صلح میرزایی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی


22. پایش سلامت پل ها با استفاده از داده‌های موجود بر مبنای یادگیری عمیق

دوره 8، شماره ویژه 4، زمستان 1400

10.22065/jsce.2021.274265.2367

محمدصادق ترابی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ احسان درویشان