موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
تعداد مقالات: 56
1. انتخاب پیمانکار عمرانی با استفاده از روش سوارا و کوپراس: مطالعه موردی شرکت زاگرس جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22065/jsce.2020.202125.1951

علیرضا والی پور؛ مهدی جمالی


2. انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22065/jsce.2020.209215.2000

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ آرمان اصغری


3. یک روش تلفیقی بهینه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره جدید جهت رتبه بندی موقعیت های تسهیلات کارگاهی در پروژهای ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22065/jsce.2020.222939.2099

عبدالرسول پرهیزگارشریف؛ علیرضا لرک؛ عبدالرسول تلوری


4. رتبه‌بندی طرح‌های‌‌ اختلاط بتن پودری واکنشی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با تاکید بر سه روش SAW، TOPSIS و VIKOR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

10.22065/jsce.2020.218625.2071

عباس مصلحی؛ محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ حسین آرمان


5. تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنی پروژه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

10.22065/jsce.2020.186515.1866

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علی اعتمادی؛ بابک امین نژاد


6. طراحی مدل ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های راه‌سازی ایران درروش تأمین مالی "مشارکت عمومی – خصوصی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22065/jsce.2020.197498.1925

محمدرضا جعفریان؛ عبداله اردشیر؛ افشین بویاغچی فیروزی


7. پیاده سازی چهارچوب استاندارد مدیریت دعاوی در پروژه های سدلاستیکی با قراردادهای فهرست بهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22065/jsce.2020.232819.2152

نیما امانی؛ مازیار درفشی


8. مدیریت راهبردهای عملیاتی جهت استاندارد سازی تصمیمات پیمانکاران در پروژه‌های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.232383.2148

نیما امانی؛ میثم علیپور


9. بهبود فرآیند مدیریت پلهای بتنی جاده ای از طریق تعیین کارایی آنها با استفاده از روش تحلیلی پوششی داده هاDEA (مطالعه موردی استان زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.240169.2195

پوریا رشوند؛ علی دلنواز؛ علی مدقالچی


10. ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد سرباره کارخانه فولاد اهواز در تثبیت بستر مسیر شرق پل ششم اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

10.22065/jsce.2020.221138.2089

سیدفتح اله ساجدی؛ محسن احمدی


12. ارائه‌ مدل ساختاری تاثیر عوامل سازمانی بر عوامل جو ایمنی زمینه‌ساز ایمنی رفتاری کارکنان پروژه‌های عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

10.22065/jsce.2020.217184.2059

علی پروری؛ بهاره قربان نژاد


13. اولویت‌بندی عوامل افزایش ریسک ایمنی در پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.22065/jsce.2021.214514.2039

علی پروری؛ رضا گودرزی


14. استفاده از روش های جستجو به منظور تلفیق سه مفهوم توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22065/jsce.2021.253855.2271

حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ مریم پورنقی کیکله؛ مهدی روانشادنیا


15. پیش بینی اثر انگیزش نیروی انسانی بر عملکرد پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22065/jsce.2021.236632.2179

شاهین دبیریان


16. ارائه یک مدل بهینه‌سازی چند هدفه زمان-هزینه-کیفیت برای مسئله برنامه‌ریزی پروژه و تخصیص نیروی انسانی با در نظر گرفتن شایستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.22065/jsce.2021.261145.2307

بهمن شجاعی؛ حیدر دشتی ناصرآبادی؛ محمدجواد طاهری امیری


17. ارزیابی کارآئی سیستم نگهداری و تعمیر ساختمان‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.274367.2377

محمد خردرنجبر؛ میرعلی محمدی؛ شاهین رفیعی


18. پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری مدارس بر اساس مدل مبتنی بر معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.281597.2427

مهدی زندیه وکیلی؛ بابک امین نژاد؛ علیرضا لرک


19. پهنه بندی فضایی اسکان موقت با تحلیل سلسله مراتبی فازی و همپوشانی وزنی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22065/jsce.2021.253849.2273

جواد رحمتی؛ رسول جانی؛ یوسف زندی؛ سینا فرد مرادی نیا


20. ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.280463.2414

روح الله محسن زاده؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علیرضا لرک


21. مدل کاربردی ارزیابی شایستگی‌های رفتاری مدیر پروژه در پروژه‌های ساختمان‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

10.22065/jsce.2021.286723.2461

مهدی شکیبایی؛ پوریا رشوند


22. بررسی مشکلات بهره‌برداری از ساختمان‌های مسکونی ساخته شده با سازه‌های LSF و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.263441.2316

مهران زینلیان؛ عادل مقاره عابد


23. مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.213337.2032

محمد اکبری؛ داوود اکبری؛ فاطمه نجیبی؛ وحید حاجی زاده


24. بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.271291.2353

مرتضی حسینعلی بیگی؛ سید محمد امید جلالی؛ سیروس غلامپور دهکی؛ هومن شبابی