موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار رفتار مدیران سازمانی بر کاهش دعاوی در پروژه‌های صنعت ساخت‌وساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.281304.2423

یعقوب علیپوری؛ سیدعلی طاهری دورکی


بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


ارزیابی و اولویت بندی ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی نوین تصمیم گیری بر مبنای FMEA در محیط فازی (مطالعه موردی: پروژه کتابخانه مرکزی اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22065/jsce.2021.221971.2092

ابولفضل الوند؛ سید محمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان الله ضیغمی؛ امیر محمدی


رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.317940.2659

محمد جواد کاظمینی؛ متین بایمانی نژاد؛ کمال شیخ حسنی


اولویت‌بندی راهبردهای سیستم نگهداری و تعمیرات ساختمان با کمک ترکیبی از روش های تصمیم‌گیری چند معیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.311579.2611

محمد خردرنجبر؛ میرعلی محمدی؛ شاهین رفیعی


عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه‌های EPC (طرح و ساخت) کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.305506.2582

مهدی محراجی؛ محمد حسین محمودی ساری؛ بهنود برمایه ور


انتخاب بهینه‌ی سبد پروژه‌های عمرانی با پیمان‌های مشارکت عمومی‌-‌خصوصی از طریق بهینه‌سازی افق زمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.259471.2302

رهاد سرامی؛ میرعلی محمدی؛ علیرضا پرویشی؛ مجید سبزه‌پرور


ارزیابی معیارهای تاخیرات در پروژه‌های زیر ساخت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.285109.2449

علی احمدی؛ محمدحسن صداق


علل افزایش ناخواسته هزینه های ساخت و ساز در بخش عمومی: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.307516.2594

محمد نظری پور؛ نشاط بهنورد


بهینه‌سازی جریان نقدینگی سبد پروژه با درنظر گرفتن شاخص‌های بازار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.310778.2609

رضا رجبی؛ سیامک حاجی یخچالی


ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌های پروژه‌های مکان‌های دفن پسماندهای شهری استان گیلان با استفاده از روش تحلیل شبکه ANP، TOPSIS و نرم‌افزار Bow-tie

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.317163.2656

طلیعه عبدالخانی نژاد؛ سید مسعود منوری؛ نعمت الله خراسانی؛ مریم رباطی؛ فروغ فرساد


تعیین وضعیت بحرانی پل‌ها برای تخصیص تعمیر و نگهداری با تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مطالعه موردی: پل‌های روگذر شهری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.315155.2642

شهنام جوادیان؛ بابک امین نژاد؛ علیرضا لرک


تحلیل علم‌سنجی بروندادهای علمی مدیریت پروژه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22065/jsce.2022.306434.2587

محمد سرگلی؛ عبدالصمد کرامت فر؛ یاسر گلدوست


تحلیل ریسک‌های پروژه‌های زیربنایی آب و فاضلاب مبتنی بر رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی (3P) با تلفیق تکنیک‌های دلفی فازی (FD)، FMEA و ارزیابی مصنوعی فازی (FSE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.22065/jsce.2022.315454.2644

مهرداد خوشنویس؛ فرامرز عالمی؛ امیرپویا صراف


ارزیابی بهینه سازی بهره وری انرژی بر اساس تحلیل انرژی چرخه عمر ساختمان (مطالعه موردی؛ یک ساختمان آموزشی در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.325364.2696

سعید گیاه چی؛ سید عظیم حسینی؛ مهدیه اخباری؛ ابراهیم صفا؛ عباس اکبرپور


توسعه مدل انفیس برای تحلیل و مدیریت ریسک منابع انسانی در پروژه‎های عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.328355.2718

مرتضی قلیزاده؛ سینا فرد مرادی نیا


سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.342505.2812

آرش گرگین کرجی؛ توحید پوررستم؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ سهیل منجمی نژاد


مدلی ترکیبی برای تخمین قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.294445.2496

شیوا حسینی رامندی؛ حامد کاشانی


بررسی مدیریت ایمنی بیمارستان‌های شهرستان بابل در برابر آتش‌

دوره 9، شماره 3، خرداد 1401

10.22065/jsce.2021.271291.2353

مرتضی حسینعلی بیگی؛ سید محمد امید جلالی؛ سیروس غلامپور دهکی؛ هومن شبابی


مدیریت دانش در سازمان پروژه محور و تأثیر آن بر کاهش تأخیرات پروژه‌های راهسازی خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2021.213337.2032

محمد اکبری؛ داوود اکبری؛ فاطمه نجیبی؛ وحید حاجی زاده


ارایه مدل انتخاب روشهای تأمین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2021.280463.2414

روح الله محسن زاده؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ علیرضا لرک