موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
الگوریتم شکل گیری ادعاهای قراردادی کارفرما و شیوه برخورد با آن در قرارداد های طرح و ساخت غیرصنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402

10.22065/jsce.2023.374170.2982

مجید پرچمی جلال؛ سعید مرادی


شناسایی عوامل موثر بر تلفیق تکنیک اسکن برای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در پروژه‌های ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1402

10.22065/jsce.2023.368479.2963

علی پروری؛ سید حامد قدس نیابفراجرد


اولویت بندی و تحلیل ریسک های توسعه و اجرای ساختمان سبز با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22065/jsce.2023.394385.3102

شادی نوروزی؛ هاشم شریعتمدار


بررسی آسیب ها و چالش‌ های شیوع ویروس کرونا بر پروژه های فعال در صنعت ساختمان و ارائه راهکارهای مدیریت ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.386638.3045

عرفان انجم شعاع؛ علی کاربخش


ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق کرج با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.386990.3050

علی کاتبی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ امیرحسین صبور


مدل تصمیم گیری برای انتخاب سیستم تدارک قراردادهای ساخت، مطالعه ‏پروژه ‏های صنعت آب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.383622.3027

گرشاسب خزائنی؛ علی خزائنی


ارزیابی ریسک در مدیریت پورتفولیوی پروژه‌های ساختمانی به روش تصمیم گیری چندمعیاره کریتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.357970.3030

سُرور میرجلیلی؛ علیرضا لرک؛ بابک امین نژاد


ارائه چارچوبی مفهومی جهت بهره‌گیری از اصول مدیریت ساخته‌ها به‌منظور ارتقای مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.388982.3058

بهنود برمایه ور؛ احمد ربیعی


توسعه مدل تصمیم گیری چند هدفه برای تخصیص بهینه ریسک های پروژه در حوزه ‏زیرساخت؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.383623.3028

گرشاسب خزائنی؛ امینه اعتمادی؛ علی خزائنی


ارزیابی تاثیر مدیریت کیفیت جامع(TQM) بر بهره وری ساخت و تحویل پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.393132.3090

عطیه ملاعلی اکبری؛ علی پروری؛ آرش بیات


مقایسه روش نمونه برداری اهمیت با دیگر روش های تخمین احتمال در مدیریت پروژه‌های ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.403524.3158

مصطفی علی احمد؛ محمود میری؛ محسن راشکی


ارزیابی و اولویت بندی ریسک روش‌های صنعتی احداث ساختمان در ایران با رویکرد دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.389426.3062

محمد رضا شهرکی؛ هادی زمان ثانی


طراحی الگوی علی مدیریت پروژه پایدار با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.400455.3132

الیاس حاجی‌پور؛ هوشنگ تقی زاده؛ مرتضی هنرمند عظیمی


مروری دامنه ای بر گستره ادبیات مروری در مدیریت پروژه و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.405448.3166

سامره جدیدالاسلامی؛ مجتبی عزیزی؛ سید وحید فقیهی


بررسی وضعیت مدل پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز حوزه آب با هدف ارتقا مزیت رقابتی و بهره‌وری شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.356000.2909

سجاد تابع جماعت؛ حسن احمدی؛ بهنود برمایه ور


بکارگیری روش ISM به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین معیارهای کلیدی پیش صلاحیت پیمانکار پروژه ساخت و ساز سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.402755.3147

سید علی معیری پور؛ سیدمحمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان الله ضیغمی


شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌های ساختمانی با رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22065/jsce.2023.388928.3057

محمد رضا شهرکی؛ فریبا بخشی


ارزیابی و اولویت بندی علل تاخیر در اتمام پروژه مسکن مهر استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 9، آذر 1402

10.22065/jsce.2023.376633.2996

حکیم بکری زاده؛ آرش رضایی؛ آرمین منیر عباسی


طراحی سیستم سازه نگهبان برای گودهای شهری با رویکرد مهندسی ارزش

دوره 10، شماره 9، آذر 1402

10.22065/jsce.2023.346273.2888

جواد وافی شهری؛ توحید پوررستم؛ سهیل قره؛ علی مزروعی؛ توحید پوررستم