موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
مقایسه روش نمونه برداری اهمیت با دیگر روش های تخمین احتمال در مدیریت پروژه‌های ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.403524.3158

مصطفی علی احمد؛ محمود میری؛ محسن راشکی


ارزیابی و اولویت بندی ریسک روش‌های صنعتی احداث ساختمان در ایران با رویکرد دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.389426.3062

محمد رضا شهرکی؛ هادی زمان ثانی


طراحی الگوی علی مدیریت پروژه پایدار با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.400455.3132

الیاس حاجی‌پور؛ هوشنگ تقی زاده؛ مرتضی هنرمند عظیمی


مروری دامنه ای بر گستره ادبیات مروری در مدیریت پروژه و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.405448.3166

سامره جدیدالاسلامی؛ مجتبی عزیزی؛ سید وحید فقیهی


بررسی وضعیت مدل پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز حوزه آب با هدف ارتقا مزیت رقابتی و بهره‌وری شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.356000.2909

سجاد تابع جماعت؛ حسن احمدی؛ بهنود برمایه ور


بکارگیری روش ISM به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین معیارهای کلیدی پیش صلاحیت پیمانکار پروژه ساخت و ساز سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.22065/jsce.2023.402755.3147

سید علی معیری پور؛ سیدمحمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان الله ضیغمی


شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک مالی شرکت‌های ساختمانی با رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1402

10.22065/jsce.2023.388928.3057

محمد رضا شهرکی؛ فریبا بخشی


ارزیابی اثرات زمانبندی بر تاخیرات پروژه های ساخت و ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22065/jsce.2023.420418.3239

امیرحسین اسماعیلی؛ مصطفی خانزادی


غربالگری پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی حوزه حمل و نقل، توسعه مدلی برای ‏ارزیابی موفقیت و تخصیص منابع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22065/jsce.2024.408486.3180

گرشاسب خزائنی؛ علی خزائنی


ارزیابی نقش زیرساخت های عمرانی در شاخص‌های اقتصادی برنامه های توسعه کشور (مطالعه موردی: بنادر کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22065/jsce.2024.425723.3278

مصطفی شاه محمدی؛ علی شیرخانی؛ محمد ترابی


بررسی تأثیراستفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بر کاهش موانع روش ساخت و ساز خارج از کارگاه در پروژه‌های ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.381896.3016

پیمان صمدی؛ مجتبی عزیزی؛ محمد حسین صبحیه


شناسایی عوامل دوباره‌کاری در پروژه‌های مسکونی شهر مشهد به روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

10.22065/jsce.2024.424178.3261

مهدی عرفانی نژاد؛ سیدناصر باشی ازغدی


بکارگیری مدیریت دانش پروژه جهت بهره وری زمان و هزینه مخازن ذخیره آب با رویکرد طبقه‌ بندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22065/jsce.2024.398547.3125

سالار جعفری؛ سینا فرد مرادی نیا؛ ابراهیم سلامی


ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق کرج با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه

دوره 10، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 210-232

10.22065/jsce.2023.386990.3050

علی کاتبی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ امیرحسین صبور