موضوعات = مدیریت پروژه و ساخت
ارزیابی بهینه سازی بهره وری انرژی بر اساس تحلیل انرژی چرخه عمر ساختمان (مطالعه موردی؛ یک ساختمان آموزشی در شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.325364.2696

سعید گیاه چی؛ سید عظیم حسینی؛ مهدیه اخباری؛ ابراهیم صفا؛ عباس اکبرپور


توسعه مدل انفیس برای تحلیل و مدیریت ریسک منابع انسانی در پروژه‎های عمرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22065/jsce.2022.328355.2718

مرتضی قلیزاده؛ سینا فرد مرادی نیا


سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

10.22065/jsce.2022.342505.2812

آرش گرگین کرجی؛ توحید پوررستم؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ سهیل منجمی نژاد


مدلی ترکیبی برای تخمین قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22065/jsce.2022.294445.2496

شیوا حسینی رامندی؛ حامد کاشانی


بررسی تاثیر پومیس به عنوان ماده جایگزین سیمان بر دوام سیمان آلومینات کلسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.320366.2676

علیرضا راسخی صحنه؛ سید حسام مدنی؛ محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ هادی دهقان منشادی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در تغییر شکل زیرساخت‌های شهری برای آینده‌ای بدون کربن و پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337222.2774

عرفان انجم شعاع؛ رامین طباطبایی میرحسینی


ارزیابی چرخه‌ عمر با تلفیق مدلسازی اطلاعات ساختمان و متغیرهای اقلیمی-منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.337986.2782

علی اکبر شیرزادی جاوید؛ سحر فعله گری


توسعه مدل پویایی سیستم‌ها جهت بررسی اثر انگیزش نیروی انسانی و عوامل موثر بر آن بر پیشرفت و بهره‌وری پروژه‌های‌ ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22065/jsce.2022.345977.2841

مرتضی قلیزاده؛ سینا فرد مرادی نیا


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین هزینه های ساخت پروژه های مسکونی در فاز امکان سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.340013.2803

بهنام سلطانیان؛ احسان اله اشتهاردیان؛ مجتبی عزیزی


ارزیابی و اولویت‌بندی معیار‌های توسعه بام سبز به روش بهترین-بدترین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22065/jsce.2022.338362.2790

مجید علی پور؛ علی گوهری


عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه‌های EPC (طرح و ساخت) کشور

دوره 9، شماره 8، آبان 1401

10.22065/jsce.2022.305506.2582

مهدی محراجی؛ محمد حسین محمودی ساری؛ بهنود برمایه ور


رویکردی برای موفقیت پروژه‌های عمران شهری مبتنی بر معیارهای مدیریت ریسک با روشFOWA

دوره 9، شماره 7، مهر 1401

10.22065/jsce.2022.317940.2659

محمد جواد کاظمینی؛ متین بایمانی نژاد؛ کمال شیخ حسنی


بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه در پروژه‌های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر اساس استاندارد PMBOK و مدل SHAMPU

دوره 9، شماره 5، مرداد 1401

10.22065/jsce.2021.263171.2317

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا