موضوعات = مهندسی سازه و آتش
تعداد مقالات: 14
1. مطالعه پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر آتش سوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22065/jsce.2020.170179.1827

سیدمسعود میریوسفی اول؛ کاظم شاکری


2. مطالعه‌ی عددی رفتار حرارتی ستون های فولادی پر شده با بتن به همراه پوشش حرارتی منبسط شونده IFC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22065/jsce.2020.210427.2011

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ مصیب حسنی جلیلیان


3. بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجه حرارت‌های بالا بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن مبتنی بر سیمان کلسیم آلومینات مسلح شده با الیاف ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1399

10.22065/jsce.2020.172995.1790

سعید کردی؛ فریدون امیدی نسب؛ مهدی دهستانی


4. بررسی رفتار کمانشی ستون‌های فولادی سرد نورد شده با مقطع مرکب تحت اثر آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22065/jsce.2020.232335.2146

شیرین اسماعیلی نیاری؛ الهام قندی؛ پریسا سمیعی


5. مطالعه عددی رفتار اتصال‌های بتنی تحت بار لرزه و آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

10.22065/jsce.2020.239684.2192

حسین عموشاهی؛ مهدی مرادی


6. بررسی اثر صلبیت دیافراگم و قیدهای اتصالات در رفتار کلی قاب‌های مهاربندی فولادی تحت اثر بار آتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22065/jsce.2021.228452.2128

محمد رسول کفاش بازاری؛ عباس کرم الدین


7. ارزیابی رفتار سقف های مرکب تحت اثر آتش سوزی (مطالعه موردی ساختمان مسکن مهر واقع در کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22065/jsce.2021.249274.2249

مهدی مرادی؛ بهنام کرمی؛ حسین عموشاهی


8. ارزیابی عملکرد سازه های قاب خمشی فولادی ,ویژه در برابر حریق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22065/jsce.2021.248520.2241

عباس قاسمی


9. اثر همزمان بار ضربه و آتش‌سوزی بر قاب‌های خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1400

10.22065/jsce.2021.253205.2266

فضل‌اله رسولی زاده؛ داود توکلی


10. بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرا فولادی بلندمرتبه تحت اثر بار آتش

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400

10.22065/jsce.2019.182755.1839

محمد رسول کفاش بازاری؛ عباس کرم الدین


14. پاسخ ستون های فولادی با مقطع جعبه ای در شرایط آتش سوزی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-112

10.22065/jsce.2017.44333

محمود یحیایی؛ عباس رضائیان؛ مهدی صفائیان