موضوعات = سازه های بلند
تعداد مقالات: 8
8. عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 88-97

10.22065/jsce.2017.87042.1208

سامان خلیلی؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری