موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های ویژه
تعداد مقالات: 6
1. تاثیرات اندرکنش دینامیکی بین تجهیزات متصل پست های برق بر پاسخ لرزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

10.22065/jsce.2020.171843.1784

امیر قهرمانی باغمیشه؛ همایون استکانچی


3. ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی

دوره 7، شماره ویژه 2، تابستان 1399

10.22065/jsce.2018.128191.1538

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ حسین درویشی؛ سیدمهدی دهقان؛ محمودرضا ماهری


6. بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری

دوره 5، شماره ویژه 4، زمستان 1397، صفحه 58-72

10.22065/jsce.2017.92721.1264

مهدی عبادی جامخانه؛ محمد علی کافی؛ علی خیرالدین