موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های چوبی
تعداد مقالات: 1
1. سازه سبز موقت از جنس بامبو: طراحی، تحلیل و ارزیابی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.295485.2505

جلال اعلمی؛ مجید امین افشار؛ عباس آزاد مظلوم