موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های مصالح بنایی
توسعه‌ی پارامترهای معیارشکست ویلام-وارنک بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مصالح بنایی مقیاس شده

دوره 9، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 215-231

10.22065/jsce.2022.329426.2730

هومان فاضلی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ سید جلیل حسینی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی

دوره 8، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 5-24

10.22065/jsce.2021.252499.2259

سید مهدی دهقان؛ وحید بانشی؛ سعدالله یوسفی کهنوج؛ محمد امیر نجفقلی پور


مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 135-161

10.22065/jsce.2020.195259.1905

علی چمن لاله؛ محمد فیاض؛ مصطفی امینی


اثر پارامترهای هندسی میان قاب بر برش مقاوم قاب های میانپر

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 286-303

10.22065/jsce.2020.218938.2073

سیدمجتبی هژبرالساداتی؛ حسن حاجی کاظمی


تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 315-332

10.22065/jsce.2020.200249.1943

مهرداد قمری؛ محمد سعید کریمی؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 31-52

10.22065/jsce.2018.130883.1559

محمودرضا شیراوند؛ سروش سیفی بوشهری


مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 22-39

10.22065/jsce.2017.69697.1016

الهه السادات هاشمی؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ نادر خواجه احمد عطاری؛ سید امیرحسین هاشمی


مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 93-112

10.22065/jsce.2017.86049.1180

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ سیدمهدی دهقان؛ علیرضا کامروا


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-133

10.22065/jsce.2017.86039.1175

مرضیه محمدی نیکو؛ امیرهوشنگ اخویسی


مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 21-34

10.22065/jsce.2016.39572

امیرحسین کریمی؛ محمد سعید کریمی؛ علی خیرالدین؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 30-41

10.22065/jsce.2016.40418

معصومه سپهری نیا؛ حسینعلی رحیمی بندرآبادی؛ بهروز احمدی ندوشن