موضوعات = تحلیل، طراحی و اجرای سازه های مصالح بنایی
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1398

10.22065/jsce.2019.80056.1115

محسن زرقانی؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ حامد سرکرده


2. بررسی اثر تغییرات مشخصات هندسی، قیودات جانبی و پیش‌فشار بر روی ظرفیت جابجایی دیوارهای برشی بنایی تاریخی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1398

10.22065/jsce.2020.209984.2007

محمد سعید کریمی؛ مهرداد قمری؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


3. اثر پارامترهای هندسی میان قاب بر برش مقاوم قاب های میانپر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

10.22065/jsce.2020.218938.2073

سیدمجتبی هژبرالساداتی؛ حسن حاجی کاظمی


4. مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1399

10.22065/jsce.2020.195259.1905

علی چمن لاله؛ محمد فیاض؛ مصطفی امینی


5. معرفی بلوک در هم قفل شونده نوین و بررسی آزمایشگاهی رفتار و مقاومت درون صفحه و برون صفحه نمونه‌های منشوری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22065/jsce.2021.246795.2226

وحید بانشی؛ سید مهدی دهقان


6. بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع آجر و ملات بر مشخصات مکانیکی منشورهای بنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

10.22065/jsce.2021.252499.2259

سید مهدی دهقان؛ وحید بانشی؛ سعدالله یوسفی کهنوج؛ محمد امیر نجفقلی پور


7. بررسی و مقایسه قابلیت روش های المان محدود و المان مجزا برای پیش بینی رفتار داخل صفحه‌ی دیوار بنایی غیر مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22065/jsce.2021.262722.2314

مهرداد عالی جهان؛ غلامرضا زمانی اهری


8. تعیین ضریب ایمنی جزئی (γM) مربوط به مشخصات مصالح بنایی تاریخی ایرانی با لحاظ‌نمودن عدم قطعیت

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 315-332

10.22065/jsce.2020.200249.1943

مهرداد قمری؛ محمد سعید کریمی؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


11. مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-39

10.22065/jsce.2017.69697.1016

الهه السادات هاشمی؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ نادر خواجه احمد عطاری؛ سید امیرحسین هاشمی


12. مدل سازی اجزا محدود پانل های آجرکار تقویت شده با رویه بتن الیافی تحت بارگذاری درون صفحه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-112

10.22065/jsce.2017.86049.1180

محمدامیر نجفقلی پورحقیقی؛ سیدمهدی دهقان؛ علیرضا کامروا


13. ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 113-133

10.22065/jsce.2017.86039.1175

مرضیه محمدی نیکو؛ امیرهوشنگ اخویسی


15. مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 21-34

10.22065/jsce.2016.39572

امیرحسین کریمی؛ محمد سعید کریمی؛ علی خیرالدین؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


16. بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 30-41

10.22065/jsce.2016.40418

معصومه سپهری نیا؛ حسینعلی رحیمی بندرآبادی؛ بهروز احمدی ندوشن