کلیدواژه‌ها = پایش سلامت سازه
تخمین خرابی دیوارهای برشی بتن مسلح با استفاده از تصاویر الگوی ترک سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1400

10.22065/jsce.2022.306462.2590

محمدجواد حمیدیا؛ ثنا شاه‌اویسی؛ حامد مومنی؛ کیارش محتشم دولتشاهی


بررسی تحلیلی پاسخ دینامیکی پل قوسی قائم تک دهانه بر اثر عبور خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22065/jsce.2022.300129.2613

فاطمه تمجید؛ علی کیهانی


توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی

دوره 8، شماره 4، تیر 1400، صفحه 238-250

10.22065/jsce.2019.185026.1857

غلامرضا نوری؛ محمد شهرابی؛ سید حسین حسینی لواسانی


تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن‌آرمه با استفاده از تبدیل‌های ریاضیاتی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 79-96

10.22065/jsce.2016.41239

حسین نادرپور؛ محمد کاظم شربتدار؛ فاطمه خادمیان