کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
مطالعه رفتار چرخه‌ای پانل‌های برشی فولادی شیاردار

دوره 9، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 182-200

10.22065/jsce.2021.299120.2523

نوید دیلمی؛ محمدرضا شیدائی؛ سعید تاریوردیلو


تخمین مقاومت برشی تیرهای بتنی مسلح به آرماتور FRP با استفاده از مدل GMDH-GA

دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 24-42

10.22065/jsce.2021.284971.2445

مسعود احمدی؛ حسین نادرپور؛ پویان فخاریان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی


مدل خرپایی جهت تخمین مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح فاقد آرماتور عرضی

دوره 8، شماره ویژه 1، خرداد 1400، صفحه 474-492

10.22065/jsce.2020.207051.1992

رضا مشهدی؛ محمد علی داستان دیزناب؛ حمید هاشمی


راستی آزمایی روابط مقاومت برشی آیین نامه های معتبر موجود برای بتن خودتراکم

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 172-183

10.22065/jsce.2019.144920.1645

مهدی آرزومندی؛ محمد صادق محقق زاده دوانی اصل؛ سید امید مبرقع؛ شقایق افشار