کلیدواژه‌ها = مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 5-15

10.22065/jsce.2016.40247

سید فرهاد نبی زاده؛ عسکر جانعلی زاده