کلیدواژه‌ها = منحنی های شکنندگی
ارزیابی اثرات خرابی فزاینده در برج های فولادی با بکار گیری روش طراحی بر اساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22065/jsce.2020.216864.2055

مجید ملک‌زاده؛ محسنعلی شایانفر