کلیدواژه‌ها = تیر فولادی
بررسی رفتار اتصال تیرفلزی با مقطع کاهش یافته به ستونهای بتن آرمه

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 148-166

10.22065/jsce.2017.77338.1081

علی بابائی نژاد؛ عبدالله کیوانی؛ نادر هویدایی