کلیدواژه‌ها = تحلیل تاریخچه زمانی
تاثیر زاویه اعمال شتاب نگاشت‌های دو جهته بر پارامتر‌های نیاز لرزه‌ای سیستم‌های مهاربندی واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.393097.3096

محمد امین صفری؛ حر خسروی؛ سارا فرزانه


بررسی عدم قطعیت زاویه ثبت مولفه افقی شتابنگاشت‌های لرزه‌ای برای سناریوهای بحرانی ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های منظم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22065/jsce.2023.393483.3093

محبوبه پیری زاده؛ صالح حمیدی


ارزیابی لرزه ای میراگر هیسترزیس پوسته ای تودرتو

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 355-377

10.22065/jsce.2021.246832.2228

علیرضا رئیسی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمد علی رهگذر