کلیدواژه‌ها = قاب خمشی ویژه
تعداد مقالات: 4
1. ارائه دیتایل اتصال صلب با ورق انتهایی بدون استفاده از جوشکاری در ستون

دوره 8، شماره ویژه 4، اسفند 1400، صفحه 411-438

10.22065/jsce.2021.269887.2346

آرش صلح میرزایی؛ مهرزاد تحملی رودسری؛ بهرخ حسینی هاشمی


2. بررسی عملکرد میراگر شکافدار و تیر با سطح مقطع کاهش یافته تحت بارگذاری چرخه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 209-222

10.22065/jsce.2017.98867.1329

مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدحسین عابدابراهیمی؛ پیام طریقی


4. بررسی تاثیرات اندازه فاصله میان سوراخ های روی بال تیر از یکدیگر در رفتار لرزه ای اتصال DFC

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 52-66

محسن علی بخشی؛ روح اله احمدی جزنی؛ محمد سهیل قبادی؛ معصومه سادات مکی آبادی