کلیدواژه‌ها = اندرکنش
بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار

دوره 6، شماره ویژه 4، دی 1398، صفحه 107-124

10.22065/jsce.2018.113286.1420

احمد نظیفی؛ هاشم شریعتمدار