کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
شناسایی آسیب جداشدگی در ستون‌های فولادی پر شده با بتن بر اساس داده‌های مودال آزمایشگاهی

دوره 6، شماره ویژه 4، دی 1398، صفحه 93-106

10.22065/jsce.2018.117020.1444

امید رضائی فر؛ عادل یونسی؛ مجید قلهکی؛ اکبر اسفندیاری


شبیه‌سازی شتاب‌نگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف ساختگاه با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 68-80

10.22065/jsce.2017.72801.1046

محمدرضا فدوی امیری؛ سید علی سلیمانی ایوری؛ حمید حسن پور؛ محمد شامخی امیری