کلیدواژه‌ها = سختی
بررسی رفتار غیرخطی سیستم خرپای متناوب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 230-253

10.22065/jsce.2022.336026.2766

جلال ذوالفقاری؛ محمد گل محمدی؛ مجید یعقوبی


بررسی تأثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 129-147

10.22065/jsce.2018.126391.1510

اعظم جعفری؛ محمود گلابچی؛ سید محمود حسینی


بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 85-105

10.22065/jsce.2017.71066.1025

آزاده حقیقت؛ نعمت الله حیدریان؛ محمد کاظم شربتدار