کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
تحلیل لرزه ای انواع قوس های سنتی با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22065/jsce.2019.80056.1115

محسن زرقانی؛ فاطمه مهدی زاده سراج؛ حامد سرکرده


بررسی اثر اندرکنش قاب و دیوار برشی فولادی شیاردار

دوره 6، شماره ویژه 4، دی 1398، صفحه 107-124

10.22065/jsce.2018.113286.1420

احمد نظیفی؛ هاشم شریعتمدار


ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 5-12

سعید غفارپور جهرمی؛ نوید اسماعیلی