کلیدواژه‌ها = بتن
مطالعه آزمایشگاهی بررسی رفتار مکانیکی و مشخصات بتن مسلح شده با الیاف بازیافتی صنعت شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22065/jsce.2022.337882.2780

محمدمهدی رشیدی؛ سیدحمیدرضا کارگر؛ سعید روشنی


بهبود مقاومت فشاری بتن با به کارگیری نانو خاکستر بادی و بررسی ناحیه انتقال میان سطحی (ITZ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22065/jsce.2022.352576.2882

رضا فرزاد؛ ابراهیم نوحانی؛ مهدی قبیتی حسب؛ علی حیدری مقدم


بررسی آزمایشگاهی تاثیر حرارت بالا بر مقاومت فشاری وکششی بتن ساخته شده با میکروسیلیس و پلی‌پروپلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1401

10.22065/jsce.2023.343151.2818

سعید رشیدیان؛ مسعود ضیایی؛ رضا اسمعیل آبادی


مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 135-161

10.22065/jsce.2020.195259.1905

علی چمن لاله؛ محمد فیاض؛ مصطفی امینی


مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه درشت دانه بتن بازیافتی و میکروسیلیس

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 156-168

10.22065/jsce.2018.119220.1466

محمدرضا آقا باقری؛ مهدی آرزومندی؛ امیرحسین عموحسینی؛ مجتبی کریمایی طبرستانی؛ هادی علیزاده


ارزیابی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی سنگ‌دانه بازیافتی ناشی از ضایعات ساختمانی

دوره 6، شماره ویژه 3، آذر 1398، صفحه 163-174

10.22065/jsce.2018.108583.1394

بهاره هداوند؛ عبدالرضا کریمی؛ سعید فرزین؛ محسن احمدی


تاثیر مقاومت و جذب آب صخره بر مقاومت فشاری بتن

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 151-161

10.22065/jsce.2017.83494.1154

رضوان ولی بیگی؛ محمود نادری


بررسی تاثیر نوع عمل آوری بر مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 106-123

10.22065/jsce.2017.69343.1013

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی


مطالعه تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت و نفوذپذیری بتن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-126

10.22065/jsce.2017.81402.1134

محمود نادری؛ رضوان ولی بیگی؛ سید محمد میر صفی


تأثیر رس‌های کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-50

10.22065/jsce.2017.43232

ابوالفضل سلطانی؛ امیر طریقت؛ روح اله رستمی