کلیدواژه‌ها = جوش منقطع
بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی

دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 114-129

10.22065/jsce.2020.198377.1930

پویان اشرف پور؛ محسن آدابی؛ احسان درویشان؛ سیاوش معینی