کلیدواژه‌ها = نانوسیلیس
بررسی تاثیر حرارت بر خواص مکانیکی بتن ژئوپلیمر سرباره ای حاوی نانوسیلیس و الیاف پلی اُلفین

دوره 8، شماره 10، دی 1400، صفحه 334-352

10.22065/jsce.2021.277150.2382

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


مقایسه کاربرد دی اکسید تیتانیوم و نانوسیلیس و سیلیکافیوم در خاصیت خودتمیزشوندگی نمای بتنی برای توسعه پایدار

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 44-58

10.22065/jsce.2020.222435.2096

مهدی نژادنادری؛ سیده فاطمه خوشکلام سلیماندارابی؛ راحله رستمی


بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پر مقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس

دوره 8، شماره 4، تیر 1400، صفحه 299-314

10.22065/jsce.2019.190063.1881

امین لطفی اقلیم؛ محمد سعید کریمی؛ محمدکاظم شربتدار


بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت ‌های سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلن

دوره 8، شماره ویژه 1، خرداد 1400، صفحه 25-41

10.22065/jsce.2020.199749.1936

موسی مظلوم؛ سارینا نوروزی؛ محمد اکبری جمکرانی