کلیدواژه‌ها = مدیریت پروژه
مدل تصمیم گیری برای انتخاب سیستم تدارک قراردادهای ساخت، مطالعه ‏پروژه ‏های صنعت آب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.383622.3027

گرشاسب خزائنی؛ علی خزائنی


توسعه مدل تصمیم گیری چند هدفه برای تخصیص بهینه ریسک های پروژه در حوزه ‏زیرساخت؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.383623.3028

گرشاسب خزائنی؛ امینه اعتمادی؛ علی خزائنی


مقایسه روش نمونه برداری اهمیت با دیگر روش های تخمین احتمال در مدیریت پروژه‌های ساختمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.403524.3158

مصطفی علی احمد؛ محمود میری؛ محسن راشکی


مروری دامنه ای بر گستره ادبیات مروری در مدیریت پروژه و ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1402

10.22065/jsce.2023.405448.3166

سامره جدیدالاسلامی؛ مجتبی عزیزی؛ سید وحید فقیهی


استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت تخمین هزینه های ساخت پروژه های مسکونی در فاز امکان سنجی

دوره 10، شماره 6، شهریور 1402

10.22065/jsce.2022.340013.2803

بهنام سلطانیان؛ احسان اله اشتهاردیان؛ مجتبی عزیزی


تحلیل علم‌سنجی بروندادهای علمی مدیریت پروژه در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

دوره 9، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5-27

10.22065/jsce.2022.306434.2587

محمد سرگلی؛ عبدالصمد کرامت فر؛ یاسر گلدوست


عوامل موثر بر بهبود یکپارچگی در فازهای طراحی و اجرای پروژه‌های EPC (طرح و ساخت) کشور

دوره 9، شماره 8، آبان 1401، صفحه 99-116

10.22065/jsce.2022.305506.2582

مهدی محراجی؛ محمد حسین محمودی ساری؛ بهنود برمایه ور


انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 171-193

10.22065/jsce.2020.209215.2000

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ آرمان اصغری