کلیدواژه‌ها = کنترل سازه
ارزیابی لرزه‌ای پل‌ها با میراگرجرمی تنظیم شده چندگانه در حالت موازی و سری

دوره 10، شماره 9، آذر 1402، صفحه 235-257

10.22065/jsce.2023.390067.3065

محسنعلی شایانفر؛ مسعود ذبیحی سامانی؛ محمدامین زارع


رویکردهای بهینه سازی برای کنترل سازه ها

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 43-75

10.22065/jsce.2022.336919.2773

سعیده قائمی فرد؛ امین قنادی اصل


بررسی پاسخ لرزه ای پایپ رک های مجهز به میراگر

دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 81-96

10.22065/jsce.2020.161187.1742

علی پروری؛ محمدامین هوشمند