کلیدواژه‌ها = سخت شوندگی کرنشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 214-238

10.22065/jsce.2018.134617.1574

محمد حسین ثقفی؛ علی گل افشار؛ سروش صفاخواه