کلیدواژه‌ها = حوزه نزدیک گسل
تعداد مقالات: 3
1. نگرش تحلیلی بر تاثیر هندسه پیکربندی سازه سه بعدی قاب خمشی برای محاسبه فاکتورهای لرزه ای ضریب رفتار

دوره 8، شماره 7، مهر 1400، صفحه 236-254

10.22065/jsce.2020.199038.1931

وحیده شیروانی هرندی؛ هانی عبادی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


3. اثرات همبستگی مولفه های لرزه ای حوزه نزدیک در تونل های دایروی شهری با پوشش بتنی غیرمسلح

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 165-178

10.22065/jsce.2018.134719.1575

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ سید امین رضویان امرئی