کلیدواژه‌ها = الیاف پلی‌پروپیلین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص تازه و سخت شده بتن خود تراکم الیافی

دوره 6، شماره ویژه 4، دی 1398، صفحه 43-61

10.22065/jsce.2018.102143.1366

ساسان معتقد؛ مهدی قبادی؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ یدالله غرایبی