کلیدواژه‌ها = آباکوس
بررسی رفتار مخازن فولادی استوانه ای روزمینی تحت تحریک انفجار سطحی

دوره 9، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 209-228

10.22065/jsce.2022.323712.2688

سید سینا کورهلی؛ محمد باقر حمیدی خسرقی


مطالعه پارامترهای موثر در شبیه سازی میان مقیاس بتن

دوره 8، شماره ویژه 3، آذر 1400، صفحه 135-161

10.22065/jsce.2020.195259.1905

علی چمن لاله؛ محمد فیاض؛ مصطفی امینی


بررسی استحکام کششی وصله های جوشی میلگرد های فولادی

دوره 8، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 114-129

10.22065/jsce.2020.198377.1930

پویان اشرف پور؛ محسن آدابی؛ احسان درویشان؛ سیاوش معینی


ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 64-81

10.22065/jsce.2019.148589.1661

سید احمد سید حسینی؛ میرمحسن حسینی


بررسی رفتاردینامیکی لوله های مدفون خم دار افقی به روش عددی و آزمایشگاهی تحت اثر گسل امتدادلغز

دوره 7، شماره ویژه 3، آبان 1399، صفحه 167-184

10.22065/jsce.2019.148084.1657

مسعود نکویی؛ سهند سریع الاطلاق فرد؛ اصغر وطنی اسکوئی؛ آرمین عظیمی نژاد


بررسی عددی اثر شکل مقطع بر ظرفیت باربری نهایی ستون بتن مسلح تقویت شده باCFRP

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 107-125

10.22065/jsce.2018.138522.1603

مسعود محمودآبادی؛ فرشته سخائی پور


مقاوم‌سازی تیرهای بتنی توسط الیاف پلیمری شیشه‌ای

دوره 6، شماره ویژه 4، دی 1398، صفحه 27-42

10.22065/jsce.2018.109130.1397

موسی مظلوم؛ مرتضی مهروند؛ عظیم سواری پور