کلیدواژه‌ها = تحلیل استاتیکی غیرخطی
اثرات مدل سازی مفاصل پلاستیک اتصالات صلب بر مقاومت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 327-342

10.22065/jsce.2019.184813.1855

محمد سقای صاحب الزمان؛ محمد رضا شیدایی؛ علیرضا سلماسی


بررسی تحلیلی رفتارغیرخطی قاب‌های بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 214-238

10.22065/jsce.2018.134617.1574

محمد حسین ثقفی؛ علی گل افشار؛ سروش صفاخواه


بررسی عددی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی هیبریدی

دوره 7، شماره ویژه 1، اردیبهشت 1399، صفحه 31-52

10.22065/jsce.2018.130883.1559

محمودرضا شیراوند؛ سروش سیفی بوشهری


محاسبه ضریب رفتار سیستم های دیوار برشی مرکب با جفت ورق فولادی

دوره 5، شماره ویژه 4، اسفند 1397، صفحه 140-155

10.22065/jsce.2017.89253.1232

حامد رحمن شکرگزار؛ امین قنادی اصل؛ هاشم امیدی


ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای بنایی مسلح شده با المان‌های چوبی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-133

10.22065/jsce.2017.86039.1175

مرضیه محمدی نیکو؛ امیرهوشنگ اخویسی


اثرات خوردگی بر عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتن‌آرمه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 146-159

10.22065/jsce.2017.86063.1183

محسنعلی شایانفر؛ حمید رضا ساوج؛ محمد قانونی بقا؛ علی خدام


ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک)

دوره 4، شماره 3، آذر 1396، صفحه 55-67

10.22065/jsce.2017.70491.1024

علی نیکخو؛ مهدی رنجبر گل؛ رحمان جعفری


کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 67-81

مهدی ایزدی؛ محمد ایزدی؛ عباس اکبرپور نیک قلب