کلیدواژه‌ها = اجزای محدود
تحلیل غیر خطی تیرهای بتنی پیش تنیده با ورق GFRP به روش اجزای محدود

دوره 6، شماره ویژه 3، آذر 1398، صفحه 5-17

10.22065/jsce.2018.104360.1369

محسن ایزدی نیا؛ محمدسینا شریفی قلعه نویی