کلیدواژه‌ها = المان محدود
مطالعه عددی عملکرد لرزه‌ای میراگر فلزی تسلیم شونده شیاردار از جنس آلیاژهای حافظه‌دار شکلی

دوره 10، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 106-127

10.22065/jsce.2023.344066.2826

مسعود قادری؛ امیر ابراهیم اکبری بقال؛ امیر افکار؛ سجاد پیربوداقی


کاربرد روش تابع پایه شعاعی به‌منظور بررسی نشت از زیر سد در حالات جریان ماندگار و غیرماندگار

دوره 10، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 46-65

10.22065/jsce.2022.346671.2844

رقیه آدمی؛ رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ حمیدرضا عباس زاده؛ مهدی جهانگیری


توسعه‌ی پارامترهای معیارشکست ویلام-وارنک بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مصالح بنایی مقیاس شده

دوره 9، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 215-231

10.22065/jsce.2022.329426.2730

هومان فاضلی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی؛ سید جلیل حسینی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی ابزار محدود کننده نیرو- سیستم لوله در لوله

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 81-102

10.22065/jsce.2020.205729.1979

جعفر قلعه جوقی؛ محمد رضا شیدایی؛ سعید تاریوردیلو


بررسی چندفیزیکی سازه های محوری به روش پری دینامیک

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 116-131

10.22065/jsce.2019.159167.1726

اصغر امانی؛ فرهاد صادق مغانلو


تأثیر آزاد کردن اتصال ورق از ستون‌ها در دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری‌های مختلف

دوره 7، شماره ویژه 2، مرداد 1399، صفحه 257-272

10.22065/jsce.2019.145512.1652

سید علی اصغر حسین زاده؛ علی کاظمی؛ محمد علی برخورداری؛ مهدی میرزایی