کلیدواژه‌ها = خرابی
توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی

دوره 8، شماره 4، تیر 1400، صفحه 238-250

10.22065/jsce.2019.185026.1857

غلامرضا نوری؛ محمد شهرابی؛ سید حسین حسینی لواسانی


ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 75-94

10.22065/jsce.2018.121655.1495

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی