کلیدواژه‌ها = ظرفیت فروریزش
بررسی احتمالاتی ظرفیت فروریزش لرزه ای سازه های سه بعدی قاب خمشی فولادی

دوره 8، شماره 7، مهر 1400، صفحه 75-101

10.22065/jsce.2020.220306.2083

عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده


ارزیابی کارایی سنجه‌های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-185

10.22065/jsce.2018.129630.1565

معین دیانی؛ رضا اسمعیل آبادی؛ سالار آرین مقدم