کلیدواژه‌ها = قاب خمشی
نگرش تحلیلی بر تاثیر هندسه پیکربندی سازه سه بعدی قاب خمشی برای محاسبه فاکتورهای لرزه ای ضریب رفتار

دوره 8، شماره 7، مهر 1400، صفحه 236-254

10.22065/jsce.2020.199038.1931

وحیده شیروانی هرندی؛ هانی عبادی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


مطالعه پایداری قاب های خمشی فولادی در برابر آتش سوزی

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 150-170

10.22065/jsce.2020.170179.1827

سیدمسعود میریوسفی اول؛ کاظم شاکری


بررسی عملکرد قاب‌های خمشی فولادی با مهاربند‌های زانویی تحت اثر برخورد وسایل نقلیه

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 215-236

10.22065/jsce.2019.177273.1815

کوروش مهدی زاده؛ عباسعلی صادقی؛ سیده وحیده هاشمی


توسعه کاربرد طیف انرژی کرنشی در پایش سلامت سازه‌های با سیستم قاب خمشی

دوره 8، شماره 4، تیر 1400، صفحه 238-250

10.22065/jsce.2019.185026.1857

غلامرضا نوری؛ محمد شهرابی؛ سید حسین حسینی لواسانی


ارزیابی رفتار سیستم توام قاب خمشی و دیوار برشی بتنی نیمه مدفون تحت اثر بارگذاری انفجاری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 55-70

10.22065/jsce.2017.83948.1162

پویا حسنوند؛ مجتبی حسینی؛ عبدالزضا سروقد مقدم؛ محمد حیدری رسول آبادی


ارزیابی پالس معادل حرکات پالس گونه در تخمین پاسخ قاب های خمشی بتن آرمه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 47-67

10.22065/jsce.2017.68683.1006

سید روح الله حسینی واعظ؛ مجتبی جهان آبادی