نویسنده = علی صابری ورزنه
تأثیر شرایط دمایی محیطی بر نفوذپذیری و مقاومت سطحی بتن با به‌کارگیری آزمون‌های درجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22065/jsce.2023.364403.2943

سردارولی دین؛ علی صابری ورزنه؛ محمود نادری


تاثیر سیکل‌های دمایی کوتاه و بلند مدت بر حجم نفوذ آب و لایه سطحی بتن با استفاده از آزمون‌های نوین محفظه استوانه‌ای و انتقال اصطکاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22065/jsce.2023.392852.3095

محمود نادری؛ علی صابری ورزنه؛ سردارولی دین


ارزیابی کاربرد روش "پیچش" برای تعیین مقاومت های فشاری و خمشی در جای بتن الیافی

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 23-41

10.22065/jsce.2019.155083.1702

محمود نادری؛ علیرضا اسماعیلی؛ علی صابری ورزنه