نویسنده = اشکان خدابنده لو
بهبود رفتار دینامیکی ساختمان‏های مجاور با میراگرهای ویسکوز سیال

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 129-147

10.22065/jsce.2018.136821.1596

اشکان خدابنده لو؛ سولماز یعقوب زاده؛ رضا شکری سلطان آبادی