نویسنده = محمدرضا اصفهانی
کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت

دوره 6، شماره 1، تیر 1398، صفحه 85-97

10.22065/jsce.2017.97256.1315

فهیمه جلالی فر؛ محمدرضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان مقدم


رابطه‌سازی کرنش کامپوزیت‌های نوین الیافی در آزمون‌های خمشی

دوره 5، شماره ویژه 3، آذر 1397، صفحه 92-107

10.22065/jsce.2017.91828.1255

هاشم جهانگیر؛ محمدرضا اصفهانی