نویسنده = افشین مشکوه الدینی
تعداد مقالات: 7
1. نگرش تحلیلی بر تاثیر هندسه پیکربندی سازه سه بعدی قاب خمشی برای محاسبه فاکتورهای لرزه ای ضریب رفتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

10.22065/jsce.2020.199038.1931

وحیده شیروانی هرندی؛ هانی عبادی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


2. بررسی نمود فرآیند خرابی پیشرونده در سازه بلند مرتبه قاب خمشی مدولار با پیکربندی سلول‌های صلب دسته شده تحت زوایای تابش رکوردهای حوزه نزدیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

10.22065/jsce.2020.238478.2187

عرفان القاصی؛ مهشاد جمع دار؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری


6. نگرش محاسباتی بر تغییرات جابجایی نسبی در تخمین تقاضای لرزه‌ای اسکلت های قاب محیطی خمشی میان مرتبه

دوره 5، شماره ویژه 2، تابستان 1397، صفحه 20-38

10.22065/jsce.2018.129310.1547

سامان خلیلی؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری


7. عملکرد لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی مقاوم بلند مرتبه دارای پیکربندی قاب خمشی

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 88-97

10.22065/jsce.2017.87042.1208

سامان خلیلی؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری