نویسنده = محمد صادق روحانی منش
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای ستون‌های مربعی کامپوزیتی سیمانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 212-231

10.22065/jsce.2021.326102.2704

محسن دیانی؛ علیرضا مرتضایی؛ محمد صادق روحانی منش؛ جعفر عسگری مارنانی


ارزیابی عددی روش انرژی اصلاح‌شده در تحلیل مسائل سازه‌ای با هندسه غیرخطی

دوره 8، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 83-109

10.22065/jsce.2019.163823.1746

احمد رزاقی؛ جعفر عسگری مارنانی؛ محمد صادق روحانی منش