نویسنده = محمدجواد طاهری امیری
ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از نی مازندران در بتن های غیر سازه‌ای

دوره 9، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 130-147

10.22065/jsce.2021.269569.2344

محسن رسولی فرمی؛ سید میلاد جمالی؛ محمدجواد طاهری امیری


انتخاب بهینه پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های بهترین-بدترین، ویکور و برنامه‌ریزی ریاضی

دوره 8، شماره ویژه 2، شهریور 1400، صفحه 171-193

10.22065/jsce.2020.209215.2000

محمدجواد طاهری امیری؛ میلاد همتیان؛ آرمان اصغری


آسیب‌پذیری و مدیریت بحران شهر بابل تحت اثر زلزله با استفاده از نرم افزار ArcGIS

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 62-77

10.22065/jsce.2018.121510.1491

محمدجواد طاهری امیری؛ غلامرضا عبداله زاده؛ مائده جواهری بارفروشی؛ فرشیدرضا حقیقی


بهینه‌سازی زمان، هزینه و کیفیت در روش زنجیره بحرانی در شرایط چند پروژه-ای و محدودیت منابع با در نظرگیری تابع مطلوبیت

دوره 7، شماره ویژه 3، آبان 1399، صفحه 87-108

10.22065/jsce.2019.122218.1496

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ رهام خالق نژاد


به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدیریت پروژه‌های خطی-تکراری نظیر راهسازی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت و ریسک

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 60-74

10.22065/jsce.2018.121553.1492

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


ارزیابی پل های استان مازندران با استفاده روش های تصمیم چند معیاره براساس خرابی‌های موجود

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 75-94

10.22065/jsce.2018.121655.1495

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


مدلسازی جریان اسلامپ بتن خودتراکم حاوی متاکائولن با استفاده از روش‌های محاسبات نرم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 5-20

10.22065/jsce.2018.90214.1243

علی اشرفیان؛ محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی


موازنه زمان-هزینه-کیفیت در روش زنجیره بحرانی با فعالیت‌های چندحالته با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات

دوره 6، شماره 1، تیر 1398، صفحه 134-154

10.22065/jsce.2017.92752.1265

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشیدرضا حقیقی؛ احسان اله اشتهاردیان؛ عزیر عابسی