نویسنده = فرزاد شهابیان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1400

10.22065/jsce.2019.167555.1762

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


2. بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف

دوره 7، شماره ویژه 2، تابستان 1399

10.22065/jsce.2018.142774.1622

محمد علی دشتی رحمت آبادی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ حسن حاجی کاظمی


3. پاسخ دینامیکی غیر‌خطی هندسی صفحه‌های هدفمند فلزی - سرامیکی تحت بار‌گذاری انفجار

دوره 6، شماره ویژه 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 147-164

10.22065/jsce.2018.120873.1482

رضا جمعه منظری؛ فرزاد شهابیان مقدم


5. کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت

دوره 6، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 85-97

10.22065/jsce.2017.97256.1315

فهیمه جلالی فر؛ محمدرضا اصفهانی؛ فرزاد شهابیان مقدم


7. رفتار پوسته‌های استوانه‌ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری

دوره 4، شماره ویژه 1، مرداد 1396، صفحه 26-34

10.22065/jsce.2017.86888.1203

امیر اسماعیل خسروی؛ فرزاد شهابیان مقدم؛ یونس نوری