نویسنده = سید احمد سید حسینی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی پاسخ اتصالات BFP و WFP تحت بار انفجار

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 64-81

10.22065/jsce.2019.148589.1661

سید احمد سید حسینی؛ میرمحسن حسینی


2. شبیه سازی موجشکن توده سنگی تحت انفجار زیرآب و بررسی مودهای خرابی

دوره 7، شماره ویژه 4، اسفند 1399، صفحه 152-171

10.22065/jsce.2019.154733.1699

سید احمد سید حسینی؛ امیر فلاح؛ مهدی عجمی