نویسنده = سیدفتح اله ساجدی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ظرفیت، گسیختگی و شکل پذیری ستون های بتن مسلح با پوسته GRP با و بدون کاربرد CFRP تحت بار خارج از مرکز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.22065/jsce.2021.300315.2536

سیدفتح اله ساجدی؛ مهران ذوالفقای حموله؛ احمد دالوند


3. بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر خواص رئولوژی و مکانیکی بتن‌های سبک

دوره 8، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 281-299

10.22065/jsce.2019.173374.1792

سیدفتح اله ساجدی؛ حمیدرضا هلاکویی


6. مروری بر برخی از خواص مکانیکی و دوام بتن های خودتراکم توانمند

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 222-245

10.22065/jsce.2018.127252.1522

سیدفتح اله ساجدی؛ میلاد اورک


8. مروری بر عوامل موثر بر خواص مکانیکی بتن های بازیافتی

دوره 6، شماره ویژه 2، تابستان 1398، صفحه 25-44

10.22065/jsce.2018.104332.1368

سیدفتح اله ساجدی؛ حسن جلیلی فر